2019-09-21 18:22:09 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Sweco A

Kurser och avslut | Bolagsinformation | Nyckeltal | Nyheter | Pressmeddelanden | Insynshandel
Namn  Senast  +/-kr  +/-% Antal  Köp Sälj Antal  Högst Lägst Volym Belopp Valuta Tid
Sweco A  284,00  4,00  1,43    280,00  284,00    284,00  280,00  205  57 908  SEK  18:00:00

Pressmeddelanden från bolaget

Tid Rubrik
2019-09-09  SWECO: Sweco tar fram mobilitetsvision för flamländska transportregioner
2019-08-12  SWECO: Sweco förvärvar NRC Groups konsultverksamhet inom järnvägsinfrastruktur
2019-07-16  SWECO: Delårsrapport januari - juni 2019 Sweco AB (PUBL)
2019-06-12  SWECO: Fullständig elektrifiering är inom räckhåll - och billigare än man kan tro
2019-06-05  SWECO: Tillförordnad finansdirektör utsedd
2019-06-04  SWECO: Sweco förvärvar imp GmbH i Tyskland
2019-05-31  SWECO: Förändrat antal aktier och röster i Sweco AB (publ)
2019-05-10  SWECO: Delårsrapport januari - mars 2019 Sweco AB (PUBL)
2019-05-09  SWECO: Sweco utreder placering av höghastighetsjärnväg i Skåne
2019-05-07  SWECO: Sweco förvärvar brittiska MLM Group
2019-04-26  SWECO: Sweco utser ny finanschef och kommunikationsdirektör
2019-04-24  SWECO: Återanvändning av energi - en nyckel till att minska koldioxidutsläppen
2019-04-12  SWECO: Förändrad affärsområdesstruktur och IFRS 16 - omräknad finansiell information
2019-04-11  SWECO: Beslut vid Sweco AB:s årsstämma samt styrelsebeslut om återköp och överlåtelse av egna aktier
2019-04-04  SWECO: Sweco anlitas för renovering av stort vattenkraftverk i södra Afrika
2019-03-29  SWECO: Förändrat antal aktier och röster i Sweco AB (publ)
2019-03-21  SWECO: Swecos årsredovisning för 2018
2019-03-11  SWECO: Sweco leder renoveringen av tunnlarna Belliard och Loi i Bryssel
2019-03-08  SWECO: Kallelse till årsstämma i SWECO AB (publ)
2019-03-07  SWECO: Åsa Bergman är svenskt näringslivs mäktigaste kvinna
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.