2019-06-24 14:36:08 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Svenska Handelsbanken B

Kurser och avslut | Bolagsinformation | Nyckeltal | Nyheter | Pressmeddelanden | Insynshandel
Namn  Senast  +/-kr  +/-% Antal  Köp Sälj Antal  Högst Lägst Volym Belopp Valuta Tid
Svenska Handelsbanken B  95,00  0,00  0,00  882  95,00  95,30  2,7k  96,20  94,60  32 562  3 104 111  SEK  14:20:47

Pressmeddelanden från bolaget

Tid Rubrik
2019-05-31  Handelsbanken: Nytt antal aktier i Handelsbanken
2019-05-16  Handelsbanken: Handelsbanken stänger sina tre kontor i Estland, Lettland och Litauen
2019-05-16  Handelsbanken: Ledningsförändringar i Handelsbanken
2019-04-17  Handelsbanken: Handelsbankens delårsrapport januari - mars 2019
2019-04-15  Handelsbanken: Handelsbankens delårsrapport januari-mars 2019 presenteras onsdagen den 17 april
2019-04-10  Handelsbanken: Justerade jämförelsesiffror med anledning av förändringar i segment
2019-04-09  Handelsbanken: Ny prognos: Världsekonomin klent rustad
2019-04-08  Handelsbanken: Handelsbankens delårsrapport januari-mars 2019 presenteras onsdagen den 17 april
2019-04-04  Handelsbanken: Förändringar i Handelsbankens ledning
2019-03-27  Handelsbanken: Handelsbankens årsstämma 2019
2019-03-20  Handelsbanken: Inbjudan till press- och analytikerträff
2019-02-20  Handelsbanken: Årsstämma i Handelsbanken den 27 mars 2019
2019-02-18  Handelsbanken: Meddelande från Handelsbankens styrelse: Carina Åkerström utsedd till ny vd och koncernchef
2019-02-15  Handelsbanken: Handelsbanken publicerar i dag hållbarhetsredovisning för 2018
2019-02-15  Handelsbanken: Handelsbanken publicerar i dag publikationen "Risk och kapitalhantering - information enligt Pelare 3" för 2018
2019-02-15  Handelsbanken: Handelsbanken publicerar i dag årsredovisning för 2018
2019-02-15  Handelsbanken: Handelsbanken issues Additional Tier 1 Capital
2019-02-06  Handelsbanken: Ledningsförändringar i Handelsbanken
2019-02-06  Handelsbanken: Handelsbankens bokslutskommuniké januari - december 2018
2019-02-04  Handelsbanken: Handelsbankens bokslutskommuniké januari-december 2018 presenteras onsdagen den 6 februari
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.