2019-09-21 18:28:42 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

SEB A

Kurser och avslut | Bolagsinformation | Nyckeltal | Nyheter | Pressmeddelanden | Insynshandel
Namn  Senast  +/-kr  +/-% Antal  Köp Sälj Antal  Högst Lägst Volym Belopp Valuta Tid
SEB A  92,10  1,52  1,68    92,20  92,26    92,28  90,80  5 998 260  551 620 101  SEK  18:00:01

Pressmeddelanden från bolaget

Tid Rubrik
2019-09-18  SEB: Valberedning för SEB utsedd
2019-09-10  Investment Outlook: Osäkra utsikter motiverar försiktighet
2019-08-27  SEB: SEB signerar FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet
2019-08-27  Nordic Outlook: Dämpad global tillväxt i extrem räntemiljö
2019-08-12  SEB: Förväntningar på bostadspriserna bromsar in
2019-07-12  SEB: SEB:s resultat för andra kvartalet 2019
2019-07-08  SEB: Allt högre förväntningar på bostadspriserna
2019-07-05  SEB: Sex nordiska banker startar gemensamt bolag för kundkännedom
2019-06-28  SEB: Inbjudan - SEB:s resultat för andra kvartalet 2019
2019-06-10  SEB: Fortsatt stigande boprisförväntningar hos hushållen
2019-05-21  SEB: Investment Outlook: Minska risknivån till neutral
2019-05-17  SEB: Framtidstron förändrad hos finanschefer i stora svenska företag - optimismen sjunker
2019-05-13  SEB: Kraftig uppgång i hushållens boprisförväntningar
2019-05-08  SEB: Nordic Outlook: Centralbankernas U-sväng ger trött tillväxt extrakraft
2019-05-03  SEB: Pressinbjudan till frukostmöte - SEB:s Nordic Outlook
2019-04-30  SEB: SEB:s resultat för första kvartalet 2019
2019-04-17  SEB: Inbjudan - SEB:s resultat för första kvartalet 2019
2019-04-08  SEB: Hushållen tror alltmer på stigande bostadspriser
2019-03-11  SEB: SEB:s Boprisindikator ligger kvar på 13 - hushållen fortsätter att ha högre boprisförväntningar än analytikerna
2019-03-05  SEB: SEB:s årsrapporter publicerade
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.