2019-06-26 14:56:04 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

SEB A

Kurser och avslut | Bolagsinformation | Nyckeltal | Nyheter | Pressmeddelanden | Insynshandel
Namn  Senast  +/-kr  +/-% Antal  Köp Sälj Antal  Högst Lägst Volym Belopp Valuta Tid
SEB A  86,72  0,84  0,98  2,3k  86,72  86,74  1,3k  86,92  85,12  930 408  80 160 133  SEK  14:41:01

Pressmeddelanden från bolaget

Tid Rubrik
2019-06-10  SEB: Fortsatt stigande boprisförväntningar hos hushållen
2019-05-21  SEB: Investment Outlook: Minska risknivån till neutral
2019-05-17  SEB: Framtidstron förändrad hos finanschefer i stora svenska företag - optimismen sjunker
2019-05-13  SEB: Kraftig uppgång i hushållens boprisförväntningar
2019-05-08  SEB: Nordic Outlook: Centralbankernas U-sväng ger trött tillväxt extrakraft
2019-05-03  SEB: Pressinbjudan till frukostmöte - SEB:s Nordic Outlook
2019-04-30  SEB: SEB:s resultat för första kvartalet 2019
2019-04-17  SEB: Inbjudan - SEB:s resultat för första kvartalet 2019
2019-04-08  SEB: Hushållen tror alltmer på stigande bostadspriser
2019-03-11  SEB: SEB:s Boprisindikator ligger kvar på 13 - hushållen fortsätter att ha högre boprisförväntningar än analytikerna
2019-03-05  SEB: SEB:s årsrapporter publicerade
2019-02-22  SEB: Ändringar i valberedningens förslag till SEB:s årsstämma 2019
2019-02-19  SEB: Välkommen till Skandinaviska Enskilda Banken AB:s årsstämma den 26 mars 2019
2019-02-11  SEB: Hushållens boprisförväntningar vänder uppåt igen
2019-02-05  SEB: Investment Outlook: Avtagande tillväxttakt, men mer attraktiv värdering
2019-02-04  SEB: Ändringar i valberedningen för SEB
2019-02-04  SEB: Javiera Ragnartz ny vd för SEB Investment Management
2019-01-30  SEB: SEB:s bokslutskommuniké 2018
2019-01-22  SEB : Nordic Outlook: Nedåtrisk från flaskhalsar och finansmarknader men recession undviks
2019-01-17  SEB: Pressinbjudan till frukostmöte - SEB:s Nordic Outlook
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.