2019-09-21 18:25:19 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

$instr.Nm

Kurser och avslut | Bolagsinformation | Nyckeltal | Pressmeddelanden | Insynshandel
Namn  Senast  +/-kr  +/-% Antal  Köp Sälj Antal  Högst Lägst Volym Belopp Valuta Tid
$instr.Nm    —      —  —    —  —      $instr.Ccy  

Pressmeddelanden från bolaget

Tid Rubrik
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.