2019-09-21 03:36:28 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Nordea Bank

Kurser och avslut | Bolagsinformation | Nyckeltal | Nyheter | Pressmeddelanden | Insynshandel
Namn  Senast  +/-kr  +/-% Antal  Köp Sälj Antal  Högst Lägst Volym Belopp Valuta Tid
Nordea Bank  69,80  0,15  0,22    69,81  69,85    69,96  69,33  11 303 627  788 182 360  SEK  18:00:01

Pressmeddelanden från bolaget

Tid Rubrik
2019-09-18  Nordea: CFO flyttar till Storbritannien och lämnar Nordea under 2020
2019-09-17  Nordea: Kraftig sväng i synen på bostadsmarknaden
2019-09-10  Nordea: Förändringar i koncernledningen för Nordea Bank Abp
2019-09-06  Nordea Bank Abp.: Fel om avlistning av certifikat i börsmeddelande den 2019-08-28
2019-09-05  Nordea: Styrelsen för Nordea Bank Abp har utsett Frank Vang-Jensen till ny vd och koncernchef från och med idag
2019-09-04  Nordea: Nordeas konjunkturrapport: Från kylslaget till frost
2019-08-29  Nordea: Nordea bjuder in till pressträff: Ny prognos för global och svensk ekonomi
2019-08-12  Nordea: Flaggningsanmälan
2019-07-18  Nordea: Halvårsrapport 2019
2019-07-15  Nordea Bank Abp.: Avnotering BULL ORI X3 N
2019-07-11  Nordea: Nordea Liv & Pension flyttar 22 miljarder till hållbart sparande
2019-07-08  Nordea: Nordea presenterar resultatet för andra kvartalet 2019 torsdagen den 18 juli 2019
2019-07-05  Nordea: Sex nordiska banker startar gemensamt bolag för kundkännedom
2019-06-30  Nordea: Casper von Koskull kommer att gå i pension i slutet av 2020
2019-06-24  Nordea: Helene Jepson ny Chief Compliance Officer på Nordea
2019-06-18  Nordea: Svenskarnas semesterbudget sväller
2019-05-15  Nordea: Nordeas konjunkturrapport: Blekt 2019 - svag tillväxt och stigande arbetslöshet
2019-05-13  Nordea: Nordea bjuder in till pressträff: Ny prognos för global och svensk ekonomi
2019-05-08  Nordea: Julie Galbo har beslutat att lämna Nordea
2019-05-07  Nordea: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.