2019-06-19 21:54:49 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Klövern A

Kurser och avslut | Bolagsinformation | Nyckeltal | Nyheter | Pressmeddelanden | Insynshandel
Namn  Senast  +/-kr  +/-% Antal  Köp Sälj Antal  Högst Lägst Volym Belopp Valuta Tid
Klövern A  15,30  -0,25  -1,61    15,15  15,25    15,40  15,15  7 870  120 707  SEK  18:00:00

Pressmeddelanden från bolaget

Tid Rubrik
2019-06-05  Klövern AB (publ): Klövern begär inlösen av minoritetsaktier i Tobin Properties AB (publ)
2019-06-03  Klövern AB (publ): Klövern köper en fastighet i New York
2019-05-28  Klövern AB (publ): Klövern emitterar ett obligationslån om 700 mkr
2019-05-27  Klövern AB (publ): Klövern utökar sitt innehav i Tobin Properties genom teckning av aktier i företrädesemission
2019-04-26  Klövern AB (publ): Beslut vid årsstämma i Klövern AB (publ)
2019-04-26  Klövern AB (publ): Delårsrapport januari - mars 2019
2019-04-05  Klövern AB (publ): Klövern säljer två fastigheter i Partille och Västerås för 75 mkr
2019-04-03  Klövern AB (publ): Klöverns fastighetsbestånd i Köpenhamn fullt uthyrt efter att två ytterligare avtal tecknats
2019-03-26  Klövern AB (publ): Kallelse till årsstämma i Klövern AB (publ)
2019-03-22  Klövern AB (publ): Klöverns årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2018
2019-02-28  Klövern AB (publ): Antal aktier i Klövern den 28 februari 2019
2019-02-21  Klövern AB (publ): Klövern överlåter egna återköpta aktier och förvärvar ytterligare aktier i Tobin Properties
2019-02-14  Klövern AB (publ): Klövern emitterar ytterligare gröna obligationer om 200 mkr och ramen om 2 500 mkr är därmed fullt u...
2019-02-13  Klövern AB (publ): Bokslutskommuniké januari - december 2018
2019-02-06  Klövern AB (publ): Klövern emitterar ytterligare gröna obligationer om 400 mkr
2019-01-21  Klövern AB (publ): Klövern tecknar två hyresavtal i Köpenhamn
2019-01-18  Klövern AB (publ): Klövern köper en fastighet i Stockholm för 633 mkr
2019-01-11  Klövern AB (publ): Klövern offentliggör uppdaterat grundprospekt för MTN-program
2018-11-27  Klövern AB (publ): Klövern innehar 99,5 procent av aktierna i Agora efter erbjudandets förlängda acceptperiod
2018-11-23  Klövern AB (publ): Flaggning avseende Klöverns innehav av egna aktier
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.