2019-09-21 03:35:11 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Klövern A

Kurser och avslut | Bolagsinformation | Nyckeltal | Nyheter | Pressmeddelanden | Insynshandel
Namn  Senast  +/-kr  +/-% Antal  Köp Sälj Antal  Högst Lägst Volym Belopp Valuta Tid
Klövern A  16,95  -0,15  -0,88    17,10  17,25    17,25  16,95  11 085  190 096  SEK  18:00:00

Pressmeddelanden från bolaget

Tid Rubrik
2019-09-13  Klövern AB (publ): Klövern säljer sju fastigheter för 622 mkr till fonder förvaltade av Blackstone
2019-08-30  Klövern AB (publ): Antal aktier i Klövern den 30 augusti 2019
2019-07-12  Klövern AB (publ): Delårsrapport januari - juni 2019
2019-06-27  Klövern AB (publ): Klövern säljer en fastighet i Uppsala för 258 mkr
2019-06-26  Klövern AB (publ): Klövern offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm
2019-06-24  Klövern AB (publ): Klövern säljer 21 fastigheter i Örebro, Malmö, Haninge och Växjö för 1 570 mkr
2019-06-05  Klövern AB (publ): Klövern begär inlösen av minoritetsaktier i Tobin Properties AB (publ)
2019-06-03  Klövern AB (publ): Klövern köper en fastighet i New York
2019-05-28  Klövern AB (publ): Klövern emitterar ett obligationslån om 700 mkr
2019-05-27  Klövern AB (publ): Klövern utökar sitt innehav i Tobin Properties genom teckning av aktier i företrädesemission
2019-04-26  Klövern AB (publ): Beslut vid årsstämma i Klövern AB (publ)
2019-04-26  Klövern AB (publ): Delårsrapport januari - mars 2019
2019-04-05  Klövern AB (publ): Klövern säljer två fastigheter i Partille och Västerås för 75 mkr
2019-04-03  Klövern AB (publ): Klöverns fastighetsbestånd i Köpenhamn fullt uthyrt efter att två ytterligare avtal tecknats
2019-03-26  Klövern AB (publ): Kallelse till årsstämma i Klövern AB (publ)
2019-03-22  Klövern AB (publ): Klöverns årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2018
2019-02-28  Klövern AB (publ): Antal aktier i Klövern den 28 februari 2019
2019-02-21  Klövern AB (publ): Klövern överlåter egna återköpta aktier och förvärvar ytterligare aktier i Tobin Properties
2019-02-14  Klövern AB (publ): Klövern emitterar ytterligare gröna obligationer om 200 mkr och ramen om 2 500 mkr är därmed fullt u...
2019-02-13  Klövern AB (publ): Bokslutskommuniké januari - december 2018
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.