2019-09-22 02:51:36 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Volvo B

Kurser och avslut | Bolagsinformation | Nyckeltal | Nyheter | Pressmeddelanden | Insynshandel
Namn  Senast  +/-kr  +/-% Antal  Köp Sälj Antal  Högst Lägst Volym Belopp Valuta Tid
Volvo B  143,45  -1,50  -1,03    143,35  143,45    145,50  143,05  5 617 827  806 934 709  SEK  18:00:01

Nyckeltal

Vinst per aktie (SEK)  12,25
Försäljning per aktie (SEK)  192,34
Eget kapital per aktie (SEK)  57,97
Utdelning per aktie (SEK)  5,00
PE-tal  11,70
PS-tal  0,75
Pris per eget kapital  2,47
Direktavkastning  6,98%
Vinstmarginal  6,37%
Uppgifter baseras på årsbokslut 2018-12-31

Prognostiserade nyckeltal

Vinst per aktie (SEK)  15,63
Försäljning per aktie (SEK)  192,34
Eget kapital per aktie (SEK)  59,51
Utdelning per aktie (SEK)  
PE-tal  9,17
PS-tal  0,75
Pris per eget kapital  2,41
Direktavkastning  %
Vinstmarginal  6,37%
Prognos för vinst/aktie utförd 2019-06-30
Prognos för utdelning utförd
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.