2019-06-24 14:35:22 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Veoneer SDB

Kurser och avslut | Bolagsinformation | Nyckeltal | Nyheter | Pressmeddelanden | Insynshandel
Namn  Senast  +/-kr  +/-% Antal  Köp Sälj Antal  Högst Lägst Volym Belopp Valuta Tid
Veoneer SDB  160,50  -1,50  -0,93  340  160,50  160,65  2,4k  164,95  160,50  79 192  12 851 498  SEK  14:19:28

Nyckeltal

Vinst per aktie (SEK)  
Försäljning per aktie (SEK)  
Eget kapital per aktie (SEK)  
Utdelning per aktie (SEK)  0,00
PE-tal  
PS-tal  
Pris per eget kapital  
Direktavkastning  0,00%
Vinstmarginal  %
Uppgifter baseras på årsbokslut

Prognostiserade nyckeltal

Vinst per aktie (SEK)  
Försäljning per aktie (SEK)  
Eget kapital per aktie (SEK)  217,95
Utdelning per aktie (SEK)  
PE-tal  
PS-tal  
Pris per eget kapital  0,74
Direktavkastning  %
Vinstmarginal  %
Prognos för vinst/aktie utförd 2019-03-31
Prognos för utdelning utförd
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.