2019-08-18 14:07:28 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Veoneer SDB

Kurser och avslut | Bolagsinformation | Nyckeltal | Nyheter | Pressmeddelanden | Insynshandel
Namn  Senast  +/-kr  +/-% Antal  Köp Sälj Antal  Högst Lägst Volym Belopp Valuta Tid
Veoneer SDB  147,55  2,95  2,04    147,50  147,65    150,25  145,00  87 782  13 013 151  SEK  18:00:01

Nyckeltal

Vinst per aktie (SEK)  
Försäljning per aktie (SEK)  
Eget kapital per aktie (SEK)  
Utdelning per aktie (SEK)  0,00
PE-tal  
PS-tal  
Pris per eget kapital  
Direktavkastning  0,00%
Vinstmarginal  %
Uppgifter baseras på årsbokslut

Prognostiserade nyckeltal

Vinst per aktie (SEK)  8,19
Försäljning per aktie (SEK)  
Eget kapital per aktie (SEK)  215,59
Utdelning per aktie (SEK)  
PE-tal  18,01
PS-tal  
Pris per eget kapital  0,68
Direktavkastning  %
Vinstmarginal  %
Prognos för vinst/aktie utförd 2019-06-30
Prognos för utdelning utförd
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.