2019-06-19 21:55:59 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Sweco A

Kurser och avslut | Bolagsinformation | Nyckeltal | Nyheter | Pressmeddelanden | Insynshandel
Namn  Senast  +/-kr  +/-% Antal  Köp Sälj Antal  Högst Lägst Volym Belopp Valuta Tid
Sweco A  258,00  0,00  0,00    258,00  260,00    258,00  258,00  160  41 280  SEK  18:00:00

Nyckeltal

Vinst per aktie (SEK)  10,31
Försäljning per aktie (SEK)  154,21
Eget kapital per aktie (SEK)  51,83
Utdelning per aktie (SEK)  5,50
PE-tal  25,02
PS-tal  1,67
Pris per eget kapital  4,98
Direktavkastning  2,13%
Vinstmarginal  6,69%
Uppgifter baseras på årsbokslut 2018-12-31

Prognostiserade nyckeltal

Vinst per aktie (SEK)  11,08
Försäljning per aktie (SEK)  154,21
Eget kapital per aktie (SEK)  55,10
Utdelning per aktie (SEK)  
PE-tal  23,29
PS-tal  1,67
Pris per eget kapital  4,68
Direktavkastning  %
Vinstmarginal  6,69%
Prognos för vinst/aktie utförd 2019-03-31
Prognos för utdelning utförd
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.