2019-09-22 02:46:23 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Sweco A

Kurser och avslut | Bolagsinformation | Nyckeltal | Nyheter | Pressmeddelanden | Insynshandel
Namn  Senast  +/-kr  +/-% Antal  Köp Sälj Antal  Högst Lägst Volym Belopp Valuta Tid
Sweco A  284,00  4,00  1,43    280,00  284,00    284,00  280,00  205  57 908  SEK  18:00:00

Nyckeltal

Vinst per aktie (SEK)  10,31
Försäljning per aktie (SEK)  154,21
Eget kapital per aktie (SEK)  51,83
Utdelning per aktie (SEK)  5,50
PE-tal  27,16
PS-tal  1,82
Pris per eget kapital  5,40
Direktavkastning  1,96%
Vinstmarginal  6,69%
Uppgifter baseras på årsbokslut 2018-12-31

Prognostiserade nyckeltal

Vinst per aktie (SEK)  11,06
Försäljning per aktie (SEK)  154,21
Eget kapital per aktie (SEK)  52,93
Utdelning per aktie (SEK)  
PE-tal  25,32
PS-tal  1,82
Pris per eget kapital  5,29
Direktavkastning  %
Vinstmarginal  6,69%
Prognos för vinst/aktie utförd 2019-06-30
Prognos för utdelning utförd
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.