2019-09-21 18:24:56 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Svenska Handelsbanken B

Kurser och avslut | Bolagsinformation | Nyckeltal | Nyheter | Pressmeddelanden | Insynshandel
Namn  Senast  +/-kr  +/-% Antal  Köp Sälj Antal  Högst Lägst Volym Belopp Valuta Tid
Svenska Handelsbanken B  94,00  0,00  0,00    93,90  94,00    94,50  93,80  40 343  3 798 532  SEK  18:00:01

Nyckeltal

Vinst per aktie (SEK)  8,93
Försäljning per aktie (SEK)  22,51
Eget kapital per aktie (SEK)  73,17
Utdelning per aktie (SEK)  5,50
PE-tal  10,52
PS-tal  4,17
Pris per eget kapital  1,28
Direktavkastning  5,86%
Vinstmarginal  39,67%
Uppgifter baseras på årsbokslut 2018-12-31

Prognostiserade nyckeltal

Vinst per aktie (SEK)  8,65
Försäljning per aktie (SEK)  22,51
Eget kapital per aktie (SEK)  76,23
Utdelning per aktie (SEK)  
PE-tal  10,86
PS-tal  4,17
Pris per eget kapital  1,23
Direktavkastning  %
Vinstmarginal  39,67%
Prognos för vinst/aktie utförd 2019-06-30
Prognos för utdelning utförd
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.