2019-06-19 21:57:21 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

SEB A

Kurser och avslut | Bolagsinformation | Nyckeltal | Nyheter | Pressmeddelanden | Insynshandel
Namn  Senast  +/-kr  +/-% Antal  Köp Sälj Antal  Högst Lägst Volym Belopp Valuta Tid
SEB A  88,16  0,34  0,39    88,00  88,04    88,34  87,84  4 691 256  413 136 714  SEK  18:00:00

Nyckeltal

Vinst per aktie (SEK)  10,67
Försäljning per aktie (SEK)  21,16
Eget kapital per aktie (SEK)  67,81
Utdelning per aktie (SEK)  6,00
PE-tal  8,25
PS-tal  4,16
Pris per eget kapital  1,30
Direktavkastning  7,39%
Vinstmarginal  50,43%
Uppgifter baseras på årsbokslut 2018-12-31

Prognostiserade nyckeltal

Vinst per aktie (SEK)  11,01
Försäljning per aktie (SEK)  21,16
Eget kapital per aktie (SEK)  63,08
Utdelning per aktie (SEK)  
PE-tal  7,99
PS-tal  4,16
Pris per eget kapital  1,40
Direktavkastning  %
Vinstmarginal  50,43%
Prognos för vinst/aktie utförd 2019-03-31
Prognos för utdelning utförd
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.