2019-09-21 03:38:00 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

SEB A

Kurser och avslut | Bolagsinformation | Nyckeltal | Nyheter | Pressmeddelanden | Insynshandel
Namn  Senast  +/-kr  +/-% Antal  Köp Sälj Antal  Högst Lägst Volym Belopp Valuta Tid
SEB A  92,10  1,52  1,68    92,20  92,26    92,28  90,80  5 998 260  551 620 101  SEK  18:00:01

Nyckeltal

Vinst per aktie (SEK)  10,67
Försäljning per aktie (SEK)  21,16
Eget kapital per aktie (SEK)  67,81
Utdelning per aktie (SEK)  6,00
PE-tal  8,64
PS-tal  4,36
Pris per eget kapital  1,36
Direktavkastning  7,05%
Vinstmarginal  50,43%
Uppgifter baseras på årsbokslut 2018-12-31

Prognostiserade nyckeltal

Vinst per aktie (SEK)  8,60
Försäljning per aktie (SEK)  21,16
Eget kapital per aktie (SEK)  65,08
Utdelning per aktie (SEK)  
PE-tal  10,72
PS-tal  4,36
Pris per eget kapital  1,42
Direktavkastning  %
Vinstmarginal  50,43%
Prognos för vinst/aktie utförd 2019-06-30
Prognos för utdelning utförd
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.