2019-09-21 18:24:27 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

$instr.Nm

Kurser och avslut | Bolagsinformation | Nyckeltal | Pressmeddelanden | Insynshandel
Namn  Senast  +/-kr  +/-% Antal  Köp Sälj Antal  Högst Lägst Volym Belopp Valuta Tid
$instr.Nm    —      —  —    —  —      $instr.Ccy  

Nyckeltal

Vinst per aktie ()  
Försäljning per aktie ()  
Eget kapital per aktie ()  
Utdelning per aktie ()  
PE-tal  
PS-tal  
Pris per eget kapital  
Direktavkastning  %
Vinstmarginal  %
Uppgifter baseras på årsbokslut

Prognostiserade nyckeltal

Vinst per aktie ()  
Försäljning per aktie ()  
Eget kapital per aktie ()  
Utdelning per aktie ()  
PE-tal  
PS-tal  
Pris per eget kapital  
Direktavkastning  %
Vinstmarginal  %
Prognos för vinst/aktie utförd
Prognos för utdelning utförd
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.