2019-06-19 21:57:39 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Nordea Bank

Kurser och avslut | Bolagsinformation | Nyckeltal | Nyheter | Pressmeddelanden | Insynshandel
Namn  Senast  +/-kr  +/-% Antal  Köp Sälj Antal  Högst Lägst Volym Belopp Valuta Tid
Nordea Bank  69,05  0,64  0,94    69,17  69,20    69,35  68,51  6 022 478  415 688 688  SEK  18:00:00

Nyckeltal

Vinst per aktie (SEK)  7,82
Försäljning per aktie (SEK)  
Eget kapital per aktie (SEK)  83,47
Utdelning per aktie (SEK)  7,21
PE-tal  8,85
PS-tal  
Pris per eget kapital  0,83
Direktavkastning  10,42%
Vinstmarginal  %
Uppgifter baseras på årsbokslut 2018-12-31

Prognostiserade nyckeltal

Vinst per aktie (SEK)  6,99
Försäljning per aktie (SEK)  
Eget kapital per aktie (SEK)  
Utdelning per aktie (SEK)  
PE-tal  9,90
PS-tal  
Pris per eget kapital  
Direktavkastning  %
Vinstmarginal  %
Prognos för vinst/aktie utförd 2019-03-31
Prognos för utdelning utförd
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.