2019-09-21 03:38:19 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Nordea Bank

Kurser och avslut | Bolagsinformation | Nyckeltal | Nyheter | Pressmeddelanden | Insynshandel
Namn  Senast  +/-kr  +/-% Antal  Köp Sälj Antal  Högst Lägst Volym Belopp Valuta Tid
Nordea Bank  69,80  0,15  0,22    69,81  69,85    69,96  69,33  11 303 627  788 182 360  SEK  18:00:01

Nyckeltal

Vinst per aktie (SEK)  7,82
Försäljning per aktie (SEK)  
Eget kapital per aktie (SEK)  83,47
Utdelning per aktie (SEK)  7,21
PE-tal  8,93
PS-tal  
Pris per eget kapital  0,84
Direktavkastning  10,33%
Vinstmarginal  %
Uppgifter baseras på årsbokslut 2018-12-31

Prognostiserade nyckeltal

Vinst per aktie (SEK)  6,02
Försäljning per aktie (SEK)  
Eget kapital per aktie (SEK)  
Utdelning per aktie (SEK)  
PE-tal  11,60
PS-tal  
Pris per eget kapital  
Direktavkastning  %
Vinstmarginal  %
Prognos för vinst/aktie utförd 2019-06-30
Prognos för utdelning utförd
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.