2019-08-17 18:19:10 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Lundin Mining

Kurser och avslut | Bolagsinformation | Nyckeltal | Nyheter | Pressmeddelanden | Insynshandel
Namn  Senast  +/-kr  +/-% Antal  Köp Sälj Antal  Högst Lägst Volym Belopp Valuta Tid
Lundin Mining  42,00  -0,52  -1,22    41,98  42,04    43,48  41,88  2 621 294  111 083 401  SEK  18:00:01

Nyckeltal

Vinst per aktie (SEK)  2,40
Försäljning per aktie (SEK)  21,16
Eget kapital per aktie (SEK)  461,23
Utdelning per aktie (SEK)  0,22
PE-tal  17,49
PS-tal  1,98
Pris per eget kapital  0,09
Direktavkastning  2,05%
Vinstmarginal  11,34%
Uppgifter baseras på årsbokslut 2018-12-31

Prognostiserade nyckeltal

Vinst per aktie (SEK)  1,00
Försäljning per aktie (SEK)  21,16
Eget kapital per aktie (SEK)  46,64
Utdelning per aktie (SEK)  
PE-tal  41,98
PS-tal  1,98
Pris per eget kapital  0,90
Direktavkastning  %
Vinstmarginal  11,34%
Prognos för vinst/aktie utförd 2019-06-30
Prognos för utdelning utförd
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.