2019-06-16 15:42:39 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

JM

Kurser och avslut | Bolagsinformation | Nyckeltal | Nyheter | Pressmeddelanden | Insynshandel
Namn  Senast  +/-kr  +/-% Antal  Köp Sälj Antal  Högst Lägst Volym Belopp Valuta Tid
JM  210,70  -2,60  -1,22    210,70  211,00    214,90  210,10  542 017  114 472 823  SEK  18:00:01

Nyckeltal

Vinst per aktie (SEK)  20,58
Försäljning per aktie (SEK)  231,32
Eget kapital per aktie (SEK)  97,70
Utdelning per aktie (SEK)  12,00
PE-tal  10,24
PS-tal  0,91
Pris per eget kapital  2,16
Direktavkastning  5,70%
Vinstmarginal  8,90%
Uppgifter baseras på årsbokslut 2018-12-31

Prognostiserade nyckeltal

Vinst per aktie (SEK)  18,37
Försäljning per aktie (SEK)  231,32
Eget kapital per aktie (SEK)  101,79
Utdelning per aktie (SEK)  
PE-tal  11,47
PS-tal  0,91
Pris per eget kapital  2,07
Direktavkastning  %
Vinstmarginal  8,90%
Prognos för vinst/aktie utförd 2019-03-31
Prognos för utdelning utförd
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.