2019-08-18 14:10:10 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

JM

Kurser och avslut | Bolagsinformation | Nyckeltal | Nyheter | Pressmeddelanden | Insynshandel
Namn  Senast  +/-kr  +/-% Antal  Köp Sälj Antal  Högst Lägst Volym Belopp Valuta Tid
JM  230,10  1,20  0,52    229,90  230,00    232,70  229,10  308 428  71 077 869  SEK  18:00:01

Nyckeltal

Vinst per aktie (SEK)  20,58
Försäljning per aktie (SEK)  231,32
Eget kapital per aktie (SEK)  97,70
Utdelning per aktie (SEK)  12,00
PE-tal  11,17
PS-tal  0,99
Pris per eget kapital  2,35
Direktavkastning  5,22%
Vinstmarginal  8,90%
Uppgifter baseras på årsbokslut 2018-12-31

Prognostiserade nyckeltal

Vinst per aktie (SEK)  18,58
Försäljning per aktie (SEK)  231,32
Eget kapital per aktie (SEK)  94,81
Utdelning per aktie (SEK)  
PE-tal  12,37
PS-tal  0,99
Pris per eget kapital  2,42
Direktavkastning  %
Vinstmarginal  8,90%
Prognos för vinst/aktie utförd 2019-06-30
Prognos för utdelning utförd
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.