2019-06-19 21:53:49 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Hennes & Mauritz B

Kurser och avslut | Bolagsinformation | Nyckeltal | Nyheter | Pressmeddelanden | Insynshandel
Namn  Senast  +/-kr  +/-% Antal  Köp Sälj Antal  Högst Lägst Volym Belopp Valuta Tid
Hennes & Mauritz B  147,36  -3,14  -2,09    147,16  147,22    150,62  147,16  3 958 768  586 618 164  SEK  18:00:00

Nyckeltal

Vinst per aktie (SEK)  7,64
Försäljning per aktie (SEK)  127,12
Eget kapital per aktie (SEK)  35,37
Utdelning per aktie (SEK)  4,85
PE-tal  19,26
PS-tal  1,16
Pris per eget kapital  4,16
Direktavkastning  6,59%
Vinstmarginal  6,01%
Uppgifter baseras på årsbokslut 2018-11-30

Prognostiserade nyckeltal

Vinst per aktie (SEK)  7,30
Försäljning per aktie (SEK)  127,12
Eget kapital per aktie (SEK)  36,28
Utdelning per aktie (SEK)  
PE-tal  20,16
PS-tal  1,16
Pris per eget kapital  4,06
Direktavkastning  %
Vinstmarginal  6,01%
Prognos för vinst/aktie utförd 2019-02-28
Prognos för utdelning utförd
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.