2019-06-24 14:36:32 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Fingerprint Cards B

Kurser och avslut | Bolagsinformation | Nyckeltal | Nyheter | Pressmeddelanden | Insynshandel
Namn  Senast  +/-kr  +/-% Antal  Köp Sälj Antal  Högst Lägst Volym Belopp Valuta Tid
Fingerprint Cards B  17,93  -0,75  -4,04  2,5k  17,92  17,94  5,7k  18,50  17,69  5 843 425  105 164 456  SEK  14:21:08

Nyckeltal

Vinst per aktie (SEK)  -2,01
Försäljning per aktie (SEK)  4,89
Eget kapital per aktie (SEK)  5,66
Utdelning per aktie (SEK)  0,00
PE-tal  -8,92
PS-tal  3,66
Pris per eget kapital  3,17
Direktavkastning  0,00%
Vinstmarginal  -41,10%
Uppgifter baseras på årsbokslut 2018-12-31

Prognostiserade nyckeltal

Vinst per aktie (SEK)  -1,55
Försäljning per aktie (SEK)  4,89
Eget kapital per aktie (SEK)  5,76
Utdelning per aktie (SEK)  
PE-tal  -11,56
PS-tal  3,66
Pris per eget kapital  3,11
Direktavkastning  %
Vinstmarginal  -41,10%
Prognos för vinst/aktie utförd 2019-03-31
Prognos för utdelning utförd
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.