2019-09-22 02:48:54 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Fingerprint Cards B

Kurser och avslut | Bolagsinformation | Nyckeltal | Nyheter | Pressmeddelanden | Insynshandel
Namn  Senast  +/-kr  +/-% Antal  Köp Sälj Antal  Högst Lägst Volym Belopp Valuta Tid
Fingerprint Cards B  17,07  0,07  0,44    17,00  17,03    17,32  16,70  8 122 845  138 610 781  SEK  18:00:01

Nyckeltal

Vinst per aktie (SEK)  -2,01
Försäljning per aktie (SEK)  4,89
Eget kapital per aktie (SEK)  5,66
Utdelning per aktie (SEK)  0,00
PE-tal  -8,46
PS-tal  3,48
Pris per eget kapital  3,00
Direktavkastning  0,00%
Vinstmarginal  -41,10%
Uppgifter baseras på årsbokslut 2018-12-31

Prognostiserade nyckeltal

Vinst per aktie (SEK)  -0,05
Försäljning per aktie (SEK)  4,89
Eget kapital per aktie (SEK)  5,76
Utdelning per aktie (SEK)  
PE-tal  -340,00
PS-tal  3,48
Pris per eget kapital  2,95
Direktavkastning  %
Vinstmarginal  -41,10%
Prognos för vinst/aktie utförd 2019-06-30
Prognos för utdelning utförd
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.