2019-09-16 03:27:09 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Ericsson B

Kurser och avslut | Bolagsinformation | Nyckeltal | Nyheter | Pressmeddelanden | Insynshandel
Namn  Senast  +/-kr  +/-% Antal  Köp Sälj Antal  Högst Lägst Volym Belopp Valuta Tid
Ericsson B  77,74  0,04  0,05    77,66  77,70    77,96  76,94  9 355 428  726 149 053  SEK  18:00:01

Nyckeltal

Vinst per aktie (SEK)  -1,98
Försäljning per aktie (SEK)  64,06
Eget kapital per aktie (SEK)  26,09
Utdelning per aktie (SEK)  1,00
PE-tal  -39,22
PS-tal  1,21
Pris per eget kapital  2,98
Direktavkastning  1,29%
Vinstmarginal  -3,09%
Uppgifter baseras på årsbokslut 2018-12-31

Prognostiserade nyckeltal

Vinst per aktie (SEK)  0,01
Försäljning per aktie (SEK)  64,06
Eget kapital per aktie (SEK)  25,34
Utdelning per aktie (SEK)  
PE-tal  7766,00
PS-tal  1,21
Pris per eget kapital  3,06
Direktavkastning  %
Vinstmarginal  -3,09%
Prognos för vinst/aktie utförd 2019-06-30
Prognos för utdelning utförd
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.