2019-06-26 14:50:05 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Ericsson B

Kurser och avslut | Bolagsinformation | Nyckeltal | Nyheter | Pressmeddelanden | Insynshandel
Namn  Senast  +/-kr  +/-% Antal  Köp Sälj Antal  Högst Lägst Volym Belopp Valuta Tid
Ericsson B  90,46  -0,40  -0,44  721  90,46  90,50  4,6k  91,38  89,32  3 368 854  305 237 397  SEK  14:34:58

Nyckeltal

Vinst per aktie (SEK)  -1,98
Försäljning per aktie (SEK)  64,06
Eget kapital per aktie (SEK)  26,09
Utdelning per aktie (SEK)  1,00
PE-tal  -45,69
PS-tal  1,41
Pris per eget kapital  3,47
Direktavkastning  1,11%
Vinstmarginal  -3,09%
Uppgifter baseras på årsbokslut 2018-12-31

Prognostiserade nyckeltal

Vinst per aktie (SEK)  -1,00
Försäljning per aktie (SEK)  64,06
Eget kapital per aktie (SEK)  25,38
Utdelning per aktie (SEK)  
PE-tal  -90,46
PS-tal  1,41
Pris per eget kapital  3,56
Direktavkastning  %
Vinstmarginal  -3,09%
Prognos för vinst/aktie utförd 2019-03-31
Prognos för utdelning utförd
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.