2019-06-16 15:40:25 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Betsson B

Kurser och avslut | Bolagsinformation | Nyckeltal | Nyheter | Pressmeddelanden | Insynshandel
Namn  Senast  +/-kr  +/-% Antal  Köp Sälj Antal  Högst Lägst Volym Belopp Valuta Tid
Betsson B  59,90  0,20  0,34    59,90  60,00    61,50  59,60  583 297  35 094 203  SEK  18:00:01

Nyckeltal

Vinst per aktie (SEK)  7,00
Försäljning per aktie (SEK)  35,20
Eget kapital per aktie (SEK)  29,81
Utdelning per aktie (SEK)  3,89
PE-tal  8,56
PS-tal  1,70
Pris per eget kapital  2,01
Direktavkastning  6,49%
Vinstmarginal  19,89%
Uppgifter baseras på årsbokslut 2018-12-31

Prognostiserade nyckeltal

Vinst per aktie (SEK)  7,27
Försäljning per aktie (SEK)  35,20
Eget kapital per aktie (SEK)  31,92
Utdelning per aktie (SEK)  
PE-tal  8,24
PS-tal  1,70
Pris per eget kapital  1,88
Direktavkastning  %
Vinstmarginal  19,89%
Prognos för vinst/aktie utförd 2019-03-31
Prognos för utdelning utförd
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.