2019-08-17 18:18:48 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Betsson B

Kurser och avslut | Bolagsinformation | Nyckeltal | Nyheter | Pressmeddelanden | Insynshandel
Namn  Senast  +/-kr  +/-% Antal  Köp Sälj Antal  Högst Lägst Volym Belopp Valuta Tid
Betsson B  48,00  1,70  3,67    48,00  48,10    48,10  46,30  372 007  17 718 534  SEK  18:00:01

Nyckeltal

Vinst per aktie (SEK)  7,00
Försäljning per aktie (SEK)  35,20
Eget kapital per aktie (SEK)  29,81
Utdelning per aktie (SEK)  3,89
PE-tal  6,86
PS-tal  1,36
Pris per eget kapital  1,61
Direktavkastning  8,10%
Vinstmarginal  19,89%
Uppgifter baseras på årsbokslut 2018-12-31

Prognostiserade nyckeltal

Vinst per aktie (SEK)  7,06
Försäljning per aktie (SEK)  35,20
Eget kapital per aktie (SEK)  31,65
Utdelning per aktie (SEK)  
PE-tal  6,80
PS-tal  1,36
Pris per eget kapital  1,52
Direktavkastning  %
Vinstmarginal  19,89%
Prognos för vinst/aktie utförd 2019-06-30
Prognos för utdelning utförd
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.