2019-06-19 21:59:55 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Atlas Copco A

Kurser och avslut | Bolagsinformation | Nyckeltal | Nyheter | Pressmeddelanden | Insynshandel
Namn  Senast  +/-kr  +/-% Antal  Köp Sälj Antal  Högst Lägst Volym Belopp Valuta Tid
Atlas Copco A  284,50  -1,40  -0,49    283,20  283,40    287,10  282,80  2 295 846  653 317 600  SEK  18:00:00

Nyckeltal

Vinst per aktie (SEK)  87,49
Försäljning per aktie (SEK)  78,58
Eget kapital per aktie (SEK)  34,50
Utdelning per aktie (SEK)  3,15
PE-tal  3,24
PS-tal  3,60
Pris per eget kapital  8,21
Direktavkastning  2,22%
Vinstmarginal  111,34%
Uppgifter baseras på årsbokslut 2018-12-31

Prognostiserade nyckeltal

Vinst per aktie (SEK)  86,89
Försäljning per aktie (SEK)  78,58
Eget kapital per aktie (SEK)  38,55
Utdelning per aktie (SEK)  
PE-tal  3,26
PS-tal  3,60
Pris per eget kapital  7,35
Direktavkastning  %
Vinstmarginal  111,34%
Prognos för vinst/aktie utförd 2019-03-31
Prognos för utdelning utförd
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.