2019-09-22 02:50:42 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Atlas Copco A

Kurser och avslut | Bolagsinformation | Nyckeltal | Nyheter | Pressmeddelanden | Insynshandel
Namn  Senast  +/-kr  +/-% Antal  Köp Sälj Antal  Högst Lägst Volym Belopp Valuta Tid
Atlas Copco A  316,00  0,80  0,25    315,90  316,10    316,80  312,70  2 400 332  754 565 934  SEK  18:00:01

Nyckeltal

Vinst per aktie (SEK)  87,49
Försäljning per aktie (SEK)  78,58
Eget kapital per aktie (SEK)  34,50
Utdelning per aktie (SEK)  3,15
PE-tal  3,61
PS-tal  4,02
Pris per eget kapital  9,16
Direktavkastning  1,99%
Vinstmarginal  111,34%
Uppgifter baseras på årsbokslut 2018-12-31

Prognostiserade nyckeltal

Vinst per aktie (SEK)  13,81
Försäljning per aktie (SEK)  78,58
Eget kapital per aktie (SEK)  35,95
Utdelning per aktie (SEK)  
PE-tal  22,87
PS-tal  4,02
Pris per eget kapital  8,79
Direktavkastning  %
Vinstmarginal  111,34%
Prognos för vinst/aktie utförd 2019-06-30
Prognos för utdelning utförd
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.