2019-06-16 15:40:39 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Arjo B

Kurser och avslut | Bolagsinformation | Nyckeltal | Nyheter | Pressmeddelanden | Insynshandel
Namn  Senast  +/-kr  +/-% Antal  Köp Sälj Antal  Högst Lägst Volym Belopp Valuta Tid
Arjo B  41,80  -0,22  -0,52    41,80  41,88    41,98  41,50  352 673  14 741 702  SEK  18:00:01

Nyckeltal

Vinst per aktie (SEK)  1,09
Försäljning per aktie (SEK)  30,17
Eget kapital per aktie (SEK)  19,93
Utdelning per aktie (SEK)  0,55
PE-tal  38,35
PS-tal  1,39
Pris per eget kapital  2,10
Direktavkastning  1,32%
Vinstmarginal  3,61%
Uppgifter baseras på årsbokslut 2018-12-31

Prognostiserade nyckeltal

Vinst per aktie (SEK)  1,27
Försäljning per aktie (SEK)  30,17
Eget kapital per aktie (SEK)  21,31
Utdelning per aktie (SEK)  
PE-tal  32,91
PS-tal  1,39
Pris per eget kapital  1,96
Direktavkastning  %
Vinstmarginal  3,61%
Prognos för vinst/aktie utförd 2019-03-31
Prognos för utdelning utförd
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.