2019-08-17 18:18:51 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Arjo B

Kurser och avslut | Bolagsinformation | Nyckeltal | Nyheter | Pressmeddelanden | Insynshandel
Namn  Senast  +/-kr  +/-% Antal  Köp Sälj Antal  Högst Lägst Volym Belopp Valuta Tid
Arjo B  38,52  0,40  1,05    38,50  38,54    38,70  37,78  202 218  7 773 873  SEK  18:00:01

Nyckeltal

Vinst per aktie (SEK)  1,09
Försäljning per aktie (SEK)  30,17
Eget kapital per aktie (SEK)  19,93
Utdelning per aktie (SEK)  0,55
PE-tal  35,32
PS-tal  1,28
Pris per eget kapital  1,93
Direktavkastning  1,43%
Vinstmarginal  3,61%
Uppgifter baseras på årsbokslut 2018-12-31

Prognostiserade nyckeltal

Vinst per aktie (SEK)  2,21
Försäljning per aktie (SEK)  30,17
Eget kapital per aktie (SEK)  21,01
Utdelning per aktie (SEK)  
PE-tal  17,42
PS-tal  1,28
Pris per eget kapital  1,83
Direktavkastning  %
Vinstmarginal  3,61%
Prognos för vinst/aktie utförd 2019-06-30
Prognos för utdelning utförd
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.