2019-06-24 14:38:08 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Arion Banki

Kurser och avslut | Bolagsinformation | Nyckeltal | Nyheter | Pressmeddelanden | Insynshandel
Namn  Senast  +/-kr  +/-% Antal  Köp Sälj Antal  Högst Lägst Volym Belopp Valuta Tid
Arion Banki  5,800  0,030  0,52  3,5k  5,750  5,800  1,1k  5,850  5,700  32 147  185 347  SEK  14:15:27

Nyckeltal

Vinst per aktie (SEK)  0,30
Försäljning per aktie (SEK)  1,93
Eget kapital per aktie (SEK)  7,74
Utdelning per aktie (SEK)  0,39
PE-tal  19,17
PS-tal  2,98
Pris per eget kapital  0,74
Direktavkastning  6,78%
Vinstmarginal  15,54%
Uppgifter baseras på årsbokslut 2018-12-31

Prognostiserade nyckeltal

Vinst per aktie (SEK)  0,30
Försäljning per aktie (SEK)  1,93
Eget kapital per aktie (SEK)  8,06
Utdelning per aktie (SEK)  
PE-tal  19,17
PS-tal  2,98
Pris per eget kapital  0,71
Direktavkastning  %
Vinstmarginal  15,54%
Prognos för vinst/aktie utförd 2019-03-31
Prognos för utdelning utförd
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.