2019-09-21 18:29:22 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Arion Banki

Kurser och avslut | Bolagsinformation | Nyckeltal | Nyheter | Pressmeddelanden | Insynshandel
Namn  Senast  +/-kr  +/-% Antal  Köp Sälj Antal  Högst Lägst Volym Belopp Valuta Tid
Arion Banki  6,090  -0,070  -1,14    6,100  6,120    6,190  6,050  72 829  443 663  SEK  18:00:01

Nyckeltal

Vinst per aktie (SEK)  0,30
Försäljning per aktie (SEK)  1,93
Eget kapital per aktie (SEK)  7,74
Utdelning per aktie (SEK)  0,39
PE-tal  20,33
PS-tal  3,16
Pris per eget kapital  0,79
Direktavkastning  6,39%
Vinstmarginal  15,54%
Uppgifter baseras på årsbokslut 2018-12-31

Prognostiserade nyckeltal

Vinst per aktie (SEK)  0,24
Försäljning per aktie (SEK)  1,93
Eget kapital per aktie (SEK)  8,02
Utdelning per aktie (SEK)  
PE-tal  25,42
PS-tal  3,16
Pris per eget kapital  0,76
Direktavkastning  %
Vinstmarginal  15,54%
Prognos för vinst/aktie utförd 2019-06-30
Prognos för utdelning utförd
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.