2019-09-21 18:29:49 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

$instr.Nm

Kurser och avslut | Bolagsinformation | Nyckeltal | Pressmeddelanden | Insynshandel
Namn  Senast  +/-kr  +/-% Antal  Köp Sälj Antal  Högst Lägst Volym Belopp Valuta Tid
$instr.Nm    —      —  —    —  —      $instr.Ccy  

Information

Ingen person finns insynsregistrerad för detta bolag.
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.