2019-09-21 18:25:35 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Volvo B

Kurser och avslut | Bolagsinformation | Nyckeltal | Nyheter | Pressmeddelanden | Insynshandel
Namn  Senast  +/-kr  +/-% Antal  Köp Sälj Antal  Högst Lägst Volym Belopp Valuta Tid
Volvo B  143,45  -1,50  -1,03  0  143,35  143,45  0  145,50  143,05  5 617 827  806 934 709  SEK  18:00:01

Bolagsbeskrivning

Volvokoncernen är en tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer,. Företaget tillhandahåller även finansiella tjänster och service. Volvo har försäljning på över 190 marknader, Europa och Amerika är det största marknader med knapp 40% vardera av den totala omsättningen. Lastbilar svarade för 67% av omsättningen 2014.

Instrumentinformation

Tickerkod  VOLV-B
Kortnamn  VOLV B
Långnamn  Volvo B
Handelspost  1
Valuta  SEK
Noteringsdag  1979-01-02
Avnoteras  

Marknadsinformation

Marknad  XSTO
Öppningstid  
Stängningstid  

Bolagsinformation

Marknadsplatser Nasdaq OMX Stockholm
Lista  Large Cap Stockholm
Antal aktier  1 651 065 691
Utdelningsdag  2019-04-04
Aktieslagets börsvärde  236 845 373 374
Indexvikt (OMXS30)  5,99%
Indexvikt (AFGX)  4,26%

Kontaktupgifter

Hemsida  www.volvogroup.com
E-post  
VD  Martin Lundstedt
Styrelseordf.  Carl-Henrik Svanberg

Bolagsstämmor

Ordinarie 2019-04-03
Ordinarie 2018-04-05

Utdelningar

Typ Instrument Utdelning X-datum
Ordinarie utdelning VOLV-B 5,00 2019-04-04
Extra utdelning VOLV-B 5,00 2019-04-04
Ordinarie utdelning VOLV-A 5,00 2019-04-04
Extra utdelning VOLV-A 5,00 2019-04-04
Ordinarie utdelning VOLV-B 4,25 2018-04-06
Ordinarie utdelning VOLV-A 4,25 2018-04-06

Erbjudanden

Splittar

Rapporter

Forthcoming Interim report 2019-10-18
Delårs­rapport 2019-07-18
Delårs­rapport 2019-04-24
Bokslut 2019-01-30
Delårs­rapport 2018-10-19
Delårs­rapport 2018-07-19
Delårs­rapport 2018-04-24
Bokslut 2018-01-31
Delårs­rapport 2017-10-20

Emissioner

Datum Typ* Villkor Period Pris Betalningsdag

* NIS=Nyemission, BIS=Fondemission, UIS=Utdelning av värdepapper, SIS=Utförsäljning av värdepapper, DWN=Nedskrivning fondemission, KIS=Korrektion av nyemssion, EIS=Utbytesemission, UPW=Uppskrivning fondemission, INV=Inlösen
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.