2019-08-18 14:04:22 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Veoneer SDB

Kurser och avslut | Bolagsinformation | Nyckeltal | Nyheter | Pressmeddelanden | Insynshandel
Namn  Senast  +/-kr  +/-% Antal  Köp Sälj Antal  Högst Lägst Volym Belopp Valuta Tid
Veoneer SDB  147,55  2,95  2,04  0  147,50  147,65  0  150,25  145,00  87 782  13 013 151  SEK  18:00:01

Bolagsbeskrivning

Veoneer designar, utvecklar och tillverkar säkerhetselektronik för den globala bilindustrin.

Instrumentinformation

Tickerkod  VNE-SDB
Kortnamn  VNE SDB
Långnamn  Veoneer SDB
Handelspost  1
Valuta  SEK
Noteringsdag  2018-06-15
Avnoteras  

Marknadsinformation

Marknad  XSTO
Öppningstid  
Stängningstid  

Bolagsinformation

Marknadsplatser Nasdaq OMX Stockholm
Lista  Large Cap Stockholm
Antal aktier  84 588 860
Utdelningsdag  2019-05-09
Aktieslagets börsvärde  12 481 086 293
Indexvikt (OMXS30)  0,00%
Indexvikt (AFGX)  0,18%

Kontaktupgifter

Hemsida  www.veoneer.com
E-post  
VD  Jan Carlson
Styrelseordf.  Jan Carlson

Bolagsstämmor

Ordinarie 2019-05-08

Utdelningar

Typ Instrument Utdelning X-datum
Ordinarie utdelning VNE-SDB 0,00 2019-05-09

Erbjudanden

Splittar

Rapporter

Delårs­rapport 2019-07-26
Delårs­rapport 2019-04-29
Bokslut 2019-02-13
Delårs­rapport 2018-10-25
Delårs­rapport 2018-07-27

Emissioner

Datum Typ* Villkor Period Pris Betalningsdag

* NIS=Nyemission, BIS=Fondemission, UIS=Utdelning av värdepapper, SIS=Utförsäljning av värdepapper, DWN=Nedskrivning fondemission, KIS=Korrektion av nyemssion, EIS=Utbytesemission, UPW=Uppskrivning fondemission, INV=Inlösen
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.