2019-08-17 18:19:29 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Sweco A

Kurser och avslut | Bolagsinformation | Nyckeltal | Nyheter | Pressmeddelanden | Insynshandel
Namn  Senast  +/-kr  +/-% Antal  Köp Sälj Antal  Högst Lägst Volym Belopp Valuta Tid
Sweco A  260,00  4,00  1,56  0  260,00  264,00  0  260,00  260,00  25  6 500  SEK  18:00:01

Bolagsbeskrivning

Sweco är ett internationellt teknikkonsultföretag. Bolagets konsulttjänster omfattar allt från förstudier, utredning och strategisk planering till design, konstruktion, projektering och projektledning. Sweco har ett brett utbud av tjänster inom arkitektur, byggkonstruktion, installation, infrastruktur, vatten & miljö, projektledning, energisystem, IT för samhällsutveckling och industri. Kunderna återfinns både inom offentlig och privat sektor. Företaget har uppdrag i ett 80-tal länder. Sverige svarar för knappt 60% av försäljningen.

Instrumentinformation

Tickerkod  SWEC-A
Kortnamn  SWEC A
Långnamn  Sweco A
Handelspost  1
Valuta  SEK
Noteringsdag  1998-09-21
Avnoteras  

Marknadsinformation

Marknad  XSTO
Öppningstid  
Stängningstid  

Bolagsinformation

Marknadsplatser Nasdaq OMX Stockholm
Lista  Large Cap Stockholm
Antal aktier  10 420 274
Utdelningsdag  2019-04-12
Aktieslagets börsvärde  2 709 271 240
Indexvikt (OMXS30)  0,00%
Indexvikt (AFGX)  0,00%

Kontaktupgifter

Hemsida  www.swecogroup.com
E-post  info@sweco.se
VD  Åsa Bergman
Styrelseordf.  Johan Nordström

Bolagsstämmor

Ordinarie 2019-04-11
Ordinarie 2018-04-19

Utdelningar

Typ Instrument Utdelning X-datum
Ordinarie utdelning SWEC-A 5,50 2019-04-12
Ordinarie utdelning SWEC-B 5,50 2019-04-12
Ordinarie utdelning SWEC-A 5,00 2018-04-20
Ordinarie utdelning SWEC-B 5,00 2018-04-20

Erbjudanden

Splittar

Rapporter

Forthcoming Interim/Full year report 2020-02-12
Forthcoming Interim report 2019-10-25
Delårs­rapport 2019-07-16
Delårs­rapport 2019-05-10
Bokslut 2019-02-13
Delårs­rapport 2018-11-08
Delårs­rapport 2018-07-19
Delårs­rapport 2018-05-09
Bokslut 2018-02-13
Delårs­rapport 2017-10-27

Emissioner

Datum Typ* Villkor Period Pris Betalningsdag

* NIS=Nyemission, BIS=Fondemission, UIS=Utdelning av värdepapper, SIS=Utförsäljning av värdepapper, DWN=Nedskrivning fondemission, KIS=Korrektion av nyemssion, EIS=Utbytesemission, UPW=Uppskrivning fondemission, INV=Inlösen
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.