2019-09-21 03:35:48 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Svenska Handelsbanken B

Kurser och avslut | Bolagsinformation | Nyckeltal | Nyheter | Pressmeddelanden | Insynshandel
Namn  Senast  +/-kr  +/-% Antal  Köp Sälj Antal  Högst Lägst Volym Belopp Valuta Tid
Svenska Handelsbanken B  94,00  0,00  0,00  0  93,90  94,00  0  94,50  93,80  40 343  3 798 532  SEK  18:00:01

Bolagsbeskrivning

Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder med rikstäckande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland, Norge och Nederländerna. Handelsbanken har över 800 kontor i dessa länder som man betraktar som sina hemmamarknader. Handelsbanken har verksamhet i fler än 20 länder.


Instrumentinformation

Tickerkod  SHB-B
Kortnamn  SHB B
Långnamn  Svenska Handelsbanken B
Handelspost  1
Valuta  SEK
Noteringsdag  1990-11-21
Avnoteras  

Marknadsinformation

Marknad  XSTO
Öppningstid  
Stängningstid  

Bolagsinformation

Marknadsplatser Nasdaq OMX Stockholm
Lista  Large Cap Stockholm
Antal aktier  35 251 329
Utdelningsdag  2019-03-28
Aktieslagets börsvärde  3 313 624 926
Indexvikt (OMXS30)  0,00%
Indexvikt (AFGX)  0,00%

Kontaktupgifter

Hemsida  www.handelsbanken.com
E-post  
VD  Carina Åkerström
Styrelseordf.  Pär Boman

Bolagsstämmor

Ordinarie 2019-03-27
Ordinarie 2018-03-21

Utdelningar

Typ Instrument Utdelning X-datum
Ordinarie utdelning SHB-A 5,50 2019-03-28
Ordinarie utdelning SHB-B 5,50 2019-03-28
Ordinarie utdelning SHB-A 5,50 2018-03-22
Extra utdelning SHB-A 2,00 2018-03-22
Ordinarie utdelning SHB-B 5,50 2018-03-22
Extra utdelning SHB-B 2,00 2018-03-22

Erbjudanden

Splittar

Rapporter

Forthcoming Interim report 2019-10-23
Delårs­rapport 2019-07-17
Delårs­rapport 2019-04-17
Bokslut 2019-02-06
Delårs­rapport 2018-10-24
Delårs­rapport 2018-07-18
Delårs­rapport 2018-04-25
Bokslut 2018-02-07
Delårs­rapport 2017-10-18

Emissioner

Datum Typ* Villkor Period Pris Betalningsdag

* NIS=Nyemission, BIS=Fondemission, UIS=Utdelning av värdepapper, SIS=Utförsäljning av värdepapper, DWN=Nedskrivning fondemission, KIS=Korrektion av nyemssion, EIS=Utbytesemission, UPW=Uppskrivning fondemission, INV=Inlösen
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.