2019-09-21 03:41:10 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

SEB A

Kurser och avslut | Bolagsinformation | Nyckeltal | Nyheter | Pressmeddelanden | Insynshandel
Namn  Senast  +/-kr  +/-% Antal  Köp Sälj Antal  Högst Lägst Volym Belopp Valuta Tid
SEB A  92,10  1,52  1,68  0  92,20  92,26  0  92,28  90,80  5 998 260  551 620 101  SEK  18:00:01

Bolagsbeskrivning

SEB är en nordisk finansiell koncern som tillhandahåller finansiella tjänster och hanterar finansiella risker och transaktioner för företag och privatpersoner.
Verksamheten är indelad i fem divisioner:
*Stora företag och Institutioner: Tjänster riktade itll stora företagskunder och institutioner i ett 20-tal länder främst i Norden och Tyskland.
*Kontorsrörelse: Banktjänster och rådgivning för privatpersoner samt små- och medelstora företag i Sverige samt kortverksamhet i Norden.
*Kapitalförvaltning: Kapitalförvaltning och private banking-tjänster för institutioner och kapitalstarka personer i Norden.
*Liv: Ansvarar för liv- och pensionsförsäkringsverksamheten främst i Sverige, Danmark, Baltikum.
*Baltikum: Banktjänster och rådgivning till privatpersoner och små- och medelstora företag i Baltikum

Instrumentinformation

Tickerkod  SEB-A
Kortnamn  SEB A
Långnamn  SEB A
Handelspost  1
Valuta  SEK
Noteringsdag  1979-01-02
Avnoteras  

Marknadsinformation

Marknad  XSTO
Öppningstid  
Stängningstid  

Bolagsinformation

Marknadsplatser Nasdaq OMX Stockholm
Lista  Large Cap Stockholm
Antal aktier  2 170 019 294
Utdelningsdag  2019-03-27
Aktieslagets börsvärde  199 858 776 977
Indexvikt (OMXS30)  4,92%
Indexvikt (AFGX)  2,75%

Kontaktupgifter

Hemsida  www.sebgroup.com
E-post  
VD  Johan Torgeby
Styrelseordf.  Marcus Wallenberg

Bolagsstämmor

Ordinarie 2019-03-26
Ordinarie 2018-03-26

Utdelningar

Typ Instrument Utdelning X-datum
Extra utdelning SEB-A 0,50 2019-03-27
Ordinarie utdelning SEB-A 6,00 2019-03-27
Extra utdelning SEB-C 0,50 2019-03-27
Ordinarie utdelning SEB-C 6,00 2019-03-27
Ordinarie utdelning SEB-A 5,75 2018-03-27
Ordinarie utdelning SEB-C 5,75 2018-03-27

Erbjudanden

Splittar

Rapporter

Forthcoming Interim report 2019-10-23
Delårs­rapport 2019-07-12
Delårs­rapport 2019-04-30
Bokslut 2019-01-30
Delårs­rapport 2018-10-25
Delårs­rapport 2018-07-17
Delårs­rapport 2018-04-30
Bokslut 2018-01-31
Delårs­rapport 2017-10-25

Emissioner

Datum Typ* Villkor Period Pris Betalningsdag

* NIS=Nyemission, BIS=Fondemission, UIS=Utdelning av värdepapper, SIS=Utförsäljning av värdepapper, DWN=Nedskrivning fondemission, KIS=Korrektion av nyemssion, EIS=Utbytesemission, UPW=Uppskrivning fondemission, INV=Inlösen
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.