2019-09-21 18:28:27 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Nordea Bank

Kurser och avslut | Bolagsinformation | Nyckeltal | Nyheter | Pressmeddelanden | Insynshandel
Namn  Senast  +/-kr  +/-% Antal  Köp Sälj Antal  Högst Lägst Volym Belopp Valuta Tid
Nordea Bank  69,80  0,15  0,22  0  69,81  69,85  0  69,96  69,33  11 303 627  788 182 360  SEK  18:00:01

Bolagsbeskrivning

Nordea är en koncern inom finansiell service i Norden, den Baltiska regionen, Polen och Ryssland. Kundbasen består av cirka 10 miljoner kunder varav 500 000 aktiva företagskunder. Sverige och Danmark är bolagets största marknader med ungefär en fjärdedel av rörelseintäkterna vardera.
Nordeas affärsområden är:
*Retail Banking, - Bankverksamhet i Norden, Baltikum och Polen. Svarar för 55% av koncernens intäkter.
*Wholesale Banking: Tjänster och finansiella lösningar till stora företagskunder och institutioner. I affärsområdet tjänster till shipping, offshoresektorn, kapitalmarknadstjänster, investment banking och Nordea Bank Ryssland.
*Wealth Management: Fondförvaltning och rådgivning. I affärsområdet ingår Private banking, kapitalförvaltning samt liv och fondförvaltning.

Nordea hette tidigare Nordea Baltic Holding(0012)

Instrumentinformation

Tickerkod  NDA-SE
Kortnamn  NDA SE
Långnamn  Nordea Bank
Handelspost  1
Valuta  SEK
Noteringsdag  1997-12-08
Avnoteras  

Marknadsinformation

Marknad  XHEL
Öppningstid  
Stängningstid  

Bolagsinformation

Marknadsplatser Nasdaq OMX Stockholm
Lista  Large Cap Helsinki
Antal aktier  1 728 960 315
Utdelningsdag  2019-03-29
Aktieslagets börsvärde  120 681 429 987
Indexvikt (OMXS30)  3,16%
Indexvikt (AFGX)  1,66%

Kontaktupgifter

Hemsida  www.nordea.com
E-post  
VD  Casper von Koskull
Styrelseordf.  Björn Wahlroos

Bolagsstämmor

Ordinarie 2019-03-28
Ordinarie 2018-03-15

Utdelningar

Typ Instrument Utdelning X-datum
Ordinarie utdelning NDA-FI 0,69 2019-03-29
Ordinarie utdelning NDA-FI 0,68 2018-03-16

Erbjudanden

Splittar

Rapporter

Forthcoming Interim report 2019-10-24
Delårs­rapport 2019-07-18
Delårs­rapport 2019-04-30
Bokslut 2019-02-06
Delårs­rapport 2018-10-24
Delårs­rapport 2018-07-19
Delårs­rapport 2018-04-25
Bokslut 2018-01-25
Delårs­rapport 2017-10-26

Emissioner

Datum Typ* Villkor Period Pris Betalningsdag

* NIS=Nyemission, BIS=Fondemission, UIS=Utdelning av värdepapper, SIS=Utförsäljning av värdepapper, DWN=Nedskrivning fondemission, KIS=Korrektion av nyemssion, EIS=Utbytesemission, UPW=Uppskrivning fondemission, INV=Inlösen
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.