2019-08-18 14:10:18 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Lundin Mining

Kurser och avslut | Bolagsinformation | Nyckeltal | Nyheter | Pressmeddelanden | Insynshandel
Namn  Senast  +/-kr  +/-% Antal  Köp Sälj Antal  Högst Lägst Volym Belopp Valuta Tid
Lundin Mining  42,00  -0,52  -1,22  0  41,98  42,04  0  43,48  41,88  2 621 294  111 083 401  SEK  18:00:01

Bolagsbeskrivning

Lundin Mining är en producent av basmetaller med verksamhet i Chile, Portugal, Spanien, Sverige och USA. Företagets gruvor har produktion av koppar, nickel, bly och zink. Företaget äger även andelar i koppar/koboltgruvan i demokratiska republiken Kongo och Freeport Cobalt Oy som inkluderar kobolt raffinaderiet i Kokkola i Finland.

Instrumentinformation

Tickerkod  LUMI
Kortnamn  LUMI
Långnamn  Lundin Mining
Handelspost  1
Valuta  SEK
Noteringsdag  2003-12-12
Avnoteras  

Marknadsinformation

Marknad  XSTO
Öppningstid  
Stängningstid  

Bolagsinformation

Marknadsplatser Nasdaq OMX Stockholm
Lista  Large Cap Stockholm
Antal aktier  74 186 577
Utdelningsdag  2019-09-05
Aktieslagets börsvärde  3 115 836 234
Indexvikt (OMXS30)  0,00%
Indexvikt (AFGX)  0,05%

Kontaktupgifter

Hemsida  www.lundinmining.com
E-post  info@lundinmining.com
VD  Marie Inkster
Styrelseordf.  Lukas H. Lundin

Bolagsstämmor

Ordinarie 2019-05-10
Ordinarie 2018-05-11

Utdelningar

Typ Instrument Utdelning X-datum
Ordinarie utdelning LUMI 0,22 2019-09-05
Ordinarie utdelning LUMI 0,21 2019-05-29
Ordinarie utdelning LUMI 0,21 2019-03-21
Ordinarie utdelning LUMI 0,20 2018-12-06
Ordinarie utdelning LUMI 0,21 2018-09-06
Ordinarie utdelning LUMI 0,21 2018-05-31
Ordinarie utdelning LUMI 0,19 2018-03-22
Ordinarie utdelning LUMI 0,20 2017-12-07
Ordinarie utdelning LUMI 0,20 2017-09-07

Erbjudanden

Splittar

Rapporter

Forthcoming Interim report 2019-10-23
Delårs­rapport 2019-07-24
Delårs­rapport 2019-04-24
Bokslut 2019-02-14
Delårs­rapport 2018-10-24
Delårs­rapport 2018-07-25
Delårs­rapport 2018-04-25
Bokslut 2018-02-15
Delårs­rapport 2017-10-25

Emissioner

Datum Typ* Villkor Period Pris Betalningsdag

* NIS=Nyemission, BIS=Fondemission, UIS=Utdelning av värdepapper, SIS=Utförsäljning av värdepapper, DWN=Nedskrivning fondemission, KIS=Korrektion av nyemssion, EIS=Utbytesemission, UPW=Uppskrivning fondemission, INV=Inlösen
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.