2019-09-21 18:24:36 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Klövern A

Kurser och avslut | Bolagsinformation | Nyckeltal | Nyheter | Pressmeddelanden | Insynshandel
Namn  Senast  +/-kr  +/-% Antal  Köp Sälj Antal  Högst Lägst Volym Belopp Valuta Tid
Klövern A  16,95  -0,15  -0,88  0  17,10  17,25  0  17,25  16,95  11 085  190 096  SEK  18:00:00

Bolagsbeskrivning

Klövern är ett svenskt fastighetsbolag med inriktning på kommersiella lokaler i tillväxtregioner. Affärsenheterna är indelade i fyra regioner, Syd, Öst, Stockholm samt Mellan/Norr..

Instrumentinformation

Tickerkod  KLOV-A
Kortnamn  KLOV A
Långnamn  Klövern A
Handelspost  1
Valuta  SEK
Noteringsdag  2002-08-08
Avnoteras  

Marknadsinformation

Marknad  XSTO
Öppningstid  
Stängningstid  

Bolagsinformation

Marknadsplatser Nasdaq OMX Stockholm
Lista  Large Cap Stockholm
Antal aktier  71 951 248
Utdelningsdag  2019-09-27
Aktieslagets börsvärde  1 219 573 654
Indexvikt (OMXS30)  0,00%
Indexvikt (AFGX)  0,00%

Kontaktupgifter

Hemsida  www.klovern.se
E-post  info@klovern.se
VD  Rutger Arnhult
Styrelseordf.  Pia Gideon

Bolagsstämmor

Ordinarie 2019-04-26
Ordinarie 2018-04-26

Utdelningar

Typ Instrument Utdelning X-datum
Ordinarie utdelning KLOV-A 0,12 2020-03-30
Ordinarie utdelning KLOV-B 0,12 2020-03-30
Ordinarie utdelning KLOV-PREF 5,00 2020-03-30
Ordinarie utdelning KLOV-A 0,12 2019-12-27
Ordinarie utdelning KLOV-B 0,12 2019-12-27
Ordinarie utdelning KLOV-PREF 5,00 2019-12-27
Ordinarie utdelning KLOV-A 0,11 2019-09-27
Ordinarie utdelning KLOV-B 0,11 2019-09-27
Ordinarie utdelning KLOV-PREF 5,00 2019-09-27
Ordinarie utdelning KLOV-A 0,11 2019-06-27
Ordinarie utdelning KLOV-B 0,11 2019-06-27
Ordinarie utdelning KLOV-PREF 5,00 2019-06-27
Ordinarie utdelning KLOV-A 0,11 2019-03-28
Ordinarie utdelning KLOV-B 0,11 2019-03-28
Ordinarie utdelning KLOV-PREF 5,00 2019-03-28
Ordinarie utdelning KLOV-A 0,11 2018-12-27
Ordinarie utdelning KLOV-B 0,11 2018-12-27
Ordinarie utdelning KLOV-PREF 5,00 2018-12-27
Ordinarie utdelning KLOV-A 0,11 2018-09-27
Ordinarie utdelning KLOV-B 0,11 2018-09-27
Ordinarie utdelning KLOV-PREF 5,00 2018-09-27
Ordinarie utdelning KLOV-A 0,11 2018-06-28
Ordinarie utdelning KLOV-B 0,11 2018-06-28
Ordinarie utdelning KLOV-PREF 5,00 2018-06-28
Ordinarie utdelning KLOV-A 0,10 2018-03-28
Ordinarie utdelning KLOV-B 0,10 2018-03-28
Ordinarie utdelning KLOV-PREF 5,00 2018-03-28
Ordinarie utdelning KLOV-A 0,10 2017-12-28
Ordinarie utdelning KLOV-B 0,10 2017-12-28
Ordinarie utdelning KLOV-PREF 5,00 2017-12-28
Ordinarie utdelning KLOV-A 0,10 2017-09-28
Ordinarie utdelning KLOV-B 0,10 2017-09-28
Ordinarie utdelning KLOV-PREF 5,00 2017-09-28

Erbjudanden

Splittar

Rapporter

Forthcoming Interim report 2019-10-23
Delårs­rapport 2019-07-12
Delårs­rapport 2019-04-26
Bokslut 2019-02-13
Delårs­rapport 2018-10-19
Delårs­rapport 2018-07-12
Delårs­rapport 2018-04-26
Bokslut 2018-02-14
Delårs­rapport 2017-10-19

Emissioner

Datum Typ* Villkor Period Pris Betalningsdag

* NIS=Nyemission, BIS=Fondemission, UIS=Utdelning av värdepapper, SIS=Utförsäljning av värdepapper, DWN=Nedskrivning fondemission, KIS=Korrektion av nyemssion, EIS=Utbytesemission, UPW=Uppskrivning fondemission, INV=Inlösen
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.