2019-09-21 03:33:56 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

JM

Kurser och avslut | Bolagsinformation | Nyckeltal | Nyheter | Pressmeddelanden | Insynshandel
Namn  Senast  +/-kr  +/-% Antal  Köp Sälj Antal  Högst Lägst Volym Belopp Valuta Tid
JM  247,00  0,50  0,20  0  246,60  246,90  0  249,10  245,70  207 924  51 450 726  SEK  18:00:01

Bolagsbeskrivning

JM är verksamt inom projektuveckling av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder med tyngdpunkt på storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Bostäderna är främst bostadsrätter i flerbostadshus men JM bygger även småhus och driver projektutveckling för kontorshus.

Instrumentinformation

Tickerkod  JM
Kortnamn  JM
Långnamn  JM
Handelspost  1
Valuta  SEK
Noteringsdag  1988-11-01
Avnoteras  

Marknadsinformation

Marknad  XSTO
Öppningstid  
Stängningstid  

Bolagsinformation

Marknadsplatser Nasdaq OMX Stockholm
Lista  Large Cap Stockholm
Antal aktier  69 583 262
Utdelningsdag  2019-03-29
Aktieslagets börsvärde  17 187 065 714
Indexvikt (OMXS30)  0,00%
Indexvikt (AFGX)  0,24%

Kontaktupgifter

Hemsida  www.jm.se
E-post  info@jm.se
VD  Johan Skoglund
Styrelseordf.  Fredrik Persson

Bolagsstämmor

Ordinarie 2019-03-28
Ordinarie 2018-04-12

Utdelningar

Typ Instrument Utdelning X-datum
Ordinarie utdelning JM 12,00 2019-03-29
Ordinarie utdelning JM 11,00 2018-04-13

Erbjudanden

Splittar

Rapporter

Forthcoming Interim report 2019-10-24
Delårs­rapport 2019-07-12
Delårs­rapport 2019-04-26
Bokslut 2019-02-01
Delårs­rapport 2018-10-25
Delårs­rapport 2018-07-13
Delårs­rapport 2018-04-27
Bokslut 2018-02-01
Delårs­rapport 2017-10-26

Emissioner

Datum Typ* Villkor Period Pris Betalningsdag

* NIS=Nyemission, BIS=Fondemission, UIS=Utdelning av värdepapper, SIS=Utförsäljning av värdepapper, DWN=Nedskrivning fondemission, KIS=Korrektion av nyemssion, EIS=Utbytesemission, UPW=Uppskrivning fondemission, INV=Inlösen
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.