2019-09-21 18:22:14 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Fingerprint Cards B

Kurser och avslut | Bolagsinformation | Nyckeltal | Nyheter | Pressmeddelanden | Insynshandel
Namn  Senast  +/-kr  +/-% Antal  Köp Sälj Antal  Högst Lägst Volym Belopp Valuta Tid
Fingerprint Cards B  17,07  0,07  0,44  0  17,00  17,03  0  17,32  16,70  8 122 845  138 610 781  SEK  18:00:01

Bolagsbeskrivning

Fingerprint Cards är ett teknikföretag inriktat på utveckling, marknadsföring och försäljning/licensiering av en biometrisk teknik för avläsning av fingeravtryck. Några produkter är: FPC1021, touch fingerprint sensor, FPC1080, swipe fingerprint sensor, FPC1011F3, Area fingerprint sensor. Genom liten storlek och låg strömförbrukning kan tekniken implementeras i mycket små volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner. Andra användningsområden för tekniken är produkter för fysisk åtkomst och produkter för inloggning på datorer och IT-nätverk. Fingerprint Cards största marknad är Asien.

Instrumentinformation

Tickerkod  FING-B
Kortnamn  FING B
Långnamn  Fingerprint Cards B
Handelspost  1
Valuta  SEK
Noteringsdag  1998-06-23
Avnoteras  

Marknadsinformation

Marknad  XSTO
Öppningstid  
Stängningstid  

Bolagsinformation

Marknadsplatser Nasdaq OMX Stockholm
Lista  Mid Cap Stockholm
Antal aktier  307 967 675
Utdelningsdag  2019-05-23
Aktieslagets börsvärde  5 258 548 051
Indexvikt (OMXS30)  0,00%
Indexvikt (AFGX)  0,07%

Kontaktupgifter

Hemsida  www.fingerprints.com
E-post  investrel@fingersprints.com
VD  Christian Fredriksson
Styrelseordf.  Johan Carlström

Bolagsstämmor

Ordinarie 2019-05-22
Ordinarie 2018-05-29

Utdelningar

Typ Instrument Utdelning X-datum
Ordinarie utdelning FING-B 0,00 2019-05-23
Ordinarie utdelning FING-B 0,00 2018-05-30

Erbjudanden

Splittar

Rapporter

Forthcoming Interim report 2019-11-15
Delårs­rapport 2019-08-15
Delårs­rapport 2019-05-15
Bokslut 2019-02-15
Delårs­rapport 2018-10-26
Delårs­rapport 2018-07-19
Delårs­rapport 2018-05-03
Bokslut 2018-02-09
Delårs­rapport 2017-10-26

Emissioner

Datum Typ* Villkor Period Pris Betalningsdag

* NIS=Nyemission, BIS=Fondemission, UIS=Utdelning av värdepapper, SIS=Utförsäljning av värdepapper, DWN=Nedskrivning fondemission, KIS=Korrektion av nyemssion, EIS=Utbytesemission, UPW=Uppskrivning fondemission, INV=Inlösen
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.