2019-08-18 14:05:44 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Ericsson B

Kurser och avslut | Bolagsinformation | Nyckeltal | Nyheter | Pressmeddelanden | Insynshandel
Namn  Senast  +/-kr  +/-% Antal  Köp Sälj Antal  Högst Lägst Volym Belopp Valuta Tid
Ericsson B  80,40  1,02  1,28  0  80,24  80,28  0  80,80  79,44  5 509 278  442 138 535  SEK  18:00:01

Bolagsbeskrivning

Ericsson är verksamt inom kommunikationsteknik och tjänster, och kärnverksamheten är radio, kärnnät och transmission samt telekomtjänster. Ericsson är ett globalt företag med verksamhet i över 180 länder.
*Networks: Produkter och lösningar för kommunikation via mobilnät och fasta nät, inklusive 2G-, 3G-, 4G-radionät, IP- och transmissionsnät, kärnnät och molntjänster.
*Global Services: Driver och utvecklar nät och tillhörande stödsystem, i segmentet ingår Professional Services och nätinstallation.
*Support Solutions: Mjukvara för driftstödsystem och affärsstödsystem(OSS och BSS), TV och mediahantering samt mobilhandel.

Instrumentinformation

Tickerkod  ERIC-B
Kortnamn  ERIC B
Långnamn  Ericsson B
Handelspost  1
Valuta  SEK
Noteringsdag  1979-01-02
Avnoteras  

Marknadsinformation

Marknad  XSTO
Öppningstid  
Stängningstid  

Bolagsinformation

Marknadsplatser Nasdaq OMX Stockholm
Lista  Large Cap Stockholm
Antal aktier  3 072 395 752
Utdelningsdag  2019-03-28
Aktieslagets börsvärde  247 020 618 461
Indexvikt (OMXS30)  6,79%
Indexvikt (AFGX)  4,00%

Kontaktupgifter

Hemsida  www.ericsson.com
E-post   investor.relations@ericsson.com
VD  Börje Ekholm
Styrelseordf.  Ronnie Leten

Bolagsstämmor

Ordinarie 2019-03-27
Ordinarie 2018-03-28

Utdelningar

Typ Instrument Utdelning X-datum
Ordinarie utdelning ERIC-A 1,00 2019-03-28
Ordinarie utdelning ERIC-B 1,00 2019-03-28
Ordinarie utdelning ERIC-A 1,00 2018-03-29
Ordinarie utdelning ERIC-B 1,00 2018-03-29

Erbjudanden

Splittar

Rapporter

Forthcoming Interim report 2019-10-17
Delårs­rapport 2019-07-17
Delårs­rapport 2019-04-17
Bokslut 2019-01-25
Delårs­rapport 2018-10-18
Delårs­rapport 2018-07-18
Delårs­rapport 2018-04-20
Bokslut 2018-01-31
Delårs­rapport 2017-10-20

Emissioner

Datum Typ* Villkor Period Pris Betalningsdag

* NIS=Nyemission, BIS=Fondemission, UIS=Utdelning av värdepapper, SIS=Utförsäljning av värdepapper, DWN=Nedskrivning fondemission, KIS=Korrektion av nyemssion, EIS=Utbytesemission, UPW=Uppskrivning fondemission, INV=Inlösen
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.