2019-09-22 02:50:15 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Atlas Copco A

Kurser och avslut | Bolagsinformation | Nyckeltal | Nyheter | Pressmeddelanden | Insynshandel
Namn  Senast  +/-kr  +/-% Antal  Köp Sälj Antal  Högst Lägst Volym Belopp Valuta Tid
Atlas Copco A  316,00  0,80  0,25  0  315,90  316,10  0  316,80  312,70  2 400 332  754 565 934  SEK  18:00:01

Bolagsbeskrivning

Atlas Copco är en global leverantör av kompressorer, vaukuumlösningar och luftbehandlingssystem. Under 2014 gick drygt 30% av försäljningen till Europa.
Verksamheten är indelad i fyra affärsområden:
* Kompressorteknik: Stationära kompressorer, gas- och processkompressorer, expansionsturbiner, luftbehandlingsutrustning samt styrsystem för tryckluft. Kunder återfinns inom tillverknings-, olje-, gas-, och processindustrin.
* Gruv- och bergbrytningsteknik: Bergborrverktyg, bergborriggar för tunnel- och gruvapplikationer, ovanjordsriggar, lastutrustning, geoteknisk borrutrustning, entreprenadutrustning och utrustning för väg- och markarbeten.
* Industriteknik: Industriverktyg, monteringssystem samt produkter och tjänster till eftermarknaden.
* Bygg- och anläggningsteknik: Entreprenadverktyg, portabla kompressorer, pumpar, generatorer m.m.

Instrumentinformation

Tickerkod  ATCO-A
Kortnamn  ATCO A
Långnamn  Atlas Copco A
Handelspost  1
Valuta  SEK
Noteringsdag  1979-01-02
Avnoteras  

Marknadsinformation

Marknad  XSTO
Öppningstid  
Stängningstid  

Bolagsinformation

Marknadsplatser Nasdaq OMX Stockholm
Lista  Large Cap Stockholm
Antal aktier  839 394 096
Utdelningsdag  2019-10-25
Aktieslagets börsvärde  265 248 534 336
Indexvikt (OMXS30)  6,62%
Indexvikt (AFGX)  5,36%

Kontaktupgifter

Hemsida  www.atlascopco.com
E-post  
VD  Mats Rahmström
Styrelseordf.  Hans Stråberg

Bolagsstämmor

Ordinarie 2019-04-25
Ordinarie 2018-04-24

Utdelningar

Typ Instrument Utdelning X-datum
Ordinarie utdelning ATCO-A 3,15 2019-10-25
Ordinarie utdelning ATCO-B 3,15 2019-10-25
Ordinarie utdelning ATCO-A 3,15 2019-04-26
Ordinarie utdelning ATCO-B 3,15 2019-04-26
Utdelning av värdepapper ATCO-A 83,85 2018-06-13
Utdelning av värdepapper ATCO-B 80,55 2018-06-13
Ordinarie utdelning ATCO-A 7,00 2018-04-25
Ordinarie utdelning ATCO-B 7,00 2018-04-25
Ordinarie utdelning ATCO-A 3,40 2017-10-27
Ordinarie utdelning ATCO-B 3,40 2017-10-27

Erbjudanden

Splittar

2018-05-09 2:1
2018-05-09 2:1

Rapporter

Forthcoming Interim/Full year report 2020-01-28
Forthcoming Interim report 2019-10-21
Delårs­rapport 2019-07-15
Delårs­rapport 2019-04-25
Bokslut 2019-01-28
Delårs­rapport 2018-10-19
Delårs­rapport 2018-07-20
Delårs­rapport 2018-04-25
Bokslut 2018-01-26
Delårs­rapport 2017-10-18

Emissioner

Datum Typ* Villkor Period Pris Betalningsdag
2018-06-13 UIS ATCO-A -> EPI-A (1:1)
ATCO-B -> EPI-B (1:1)
-

* NIS=Nyemission, BIS=Fondemission, UIS=Utdelning av värdepapper, SIS=Utförsäljning av värdepapper, DWN=Nedskrivning fondemission, KIS=Korrektion av nyemssion, EIS=Utbytesemission, UPW=Uppskrivning fondemission, INV=Inlösen
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.