2019-09-21 03:40:11 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Arjo B

Kurser och avslut | Bolagsinformation | Nyckeltal | Nyheter | Pressmeddelanden | Insynshandel
Namn  Senast  +/-kr  +/-% Antal  Köp Sälj Antal  Högst Lägst Volym Belopp Valuta Tid
Arjo B  38,70  -0,22  -0,57  0  38,60  38,68  0  39,00  38,30  370 709  14 248 385  SEK  18:00:01

Bolagsbeskrivning

Arjo är en global leverantör av medicintekniska produkter och lösningar som höjer livskvaliteten för människor med nedsatt rörlighet och åldersrelaterade sjukdomar. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för patienthantering, hygien, desinfektion, sjukvårdssängar, förebyggande av trycksår, förebyggande av ventrombos samt för diagnostik.

Instrumentinformation

Tickerkod  ARJO-B
Kortnamn  ARJO B
Långnamn  Arjo B
Handelspost  1
Valuta  SEK
Noteringsdag  2017-12-06
Avnoteras  

Marknadsinformation

Marknad  XSTO
Öppningstid  
Stängningstid  

Bolagsinformation

Marknadsplatser Nasdaq OMX Stockholm
Lista  Large Cap Stockholm
Antal aktier  254 152 373
Utdelningsdag  2019-05-08
Aktieslagets börsvärde  9 835 696 835
Indexvikt (OMXS30)  0,00%
Indexvikt (AFGX)  0,15%

Kontaktupgifter

Hemsida  www.arjo.se
E-post  
VD  Joakim Lindoff
Styrelseordf.  Johan Malmquist

Bolagsstämmor

Ordinarie 2019-05-07
Ordinarie 2018-05-04

Utdelningar

Typ Instrument Utdelning X-datum
Ordinarie utdelning ARJO-B 0,55 2019-05-08
Ordinarie utdelning ARJO-B 0,50 2018-05-07

Erbjudanden

Splittar

Rapporter

Forthcoming Interim report 2019-10-23
Delårs­rapport 2019-07-18
Delårs­rapport 2019-05-07
Bokslut 2019-02-04
Delårs­rapport 2018-10-22
Delårs­rapport 2018-07-19
Delårs­rapport 2018-05-04
Bokslut 2018-01-29

Emissioner

Datum Typ* Villkor Period Pris Betalningsdag

* NIS=Nyemission, BIS=Fondemission, UIS=Utdelning av värdepapper, SIS=Utförsäljning av värdepapper, DWN=Nedskrivning fondemission, KIS=Korrektion av nyemssion, EIS=Utbytesemission, UPW=Uppskrivning fondemission, INV=Inlösen
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.