2019-09-22 02:46:36 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Arion Banki

Kurser och avslut | Bolagsinformation | Nyckeltal | Nyheter | Pressmeddelanden | Insynshandel
Namn  Senast  +/-kr  +/-% Antal  Köp Sälj Antal  Högst Lägst Volym Belopp Valuta Tid
Arion Banki  6,090  -0,070  -1,14  0  6,100  6,120  0  6,190  6,050  72 829  443 663  SEK  18:00:01

Bolagsbeskrivning

Arion Banki är en isländsk bank

Instrumentinformation

Tickerkod  ARION-SDB
Kortnamn  ARION SDB
Långnamn  Arion Banki
Handelspost  1
Valuta  SEK
Noteringsdag  2018-06-15
Avnoteras  

Marknadsinformation

Marknad  XSTO
Öppningstid  
Stängningstid  

Bolagsinformation

Marknadsplatser Nasdaq OMX Stockholm
Lista  Large Cap Stockholm
Antal aktier  337 133 142
Utdelningsdag  2019-03-21
Aktieslagets börsvärde  2 053 140 835
Indexvikt (OMXS30)  0,00%
Indexvikt (AFGX)  0,03%

Kontaktupgifter

Hemsida  www.arionbanki.is
E-post  ir@arionbanki.is
VD  Stefán Pétursson (tf)
Styrelseordf.  Eva Cederbalk

Bolagsstämmor

Ordinarie 2019-03-20
Extra bolagstämma 2018-09-05

Utdelningar

Typ Instrument Utdelning X-datum
Ordinarie utdelning ARION-SDB 0,39 2019-03-21
Ordinarie utdelning ARION-SDB 0,41 2018-09-06

Erbjudanden

Splittar

Rapporter

Forthcoming Interim report 2019-10-30
Delårs­rapport 2019-08-08
Delårs­rapport 2019-05-08
Bokslut 2019-02-13
Delårs­rapport 2018-10-31
Delårs­rapport 2018-08-01

Emissioner

Datum Typ* Villkor Period Pris Betalningsdag

* NIS=Nyemission, BIS=Fondemission, UIS=Utdelning av värdepapper, SIS=Utförsäljning av värdepapper, DWN=Nedskrivning fondemission, KIS=Korrektion av nyemssion, EIS=Utbytesemission, UPW=Uppskrivning fondemission, INV=Inlösen
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.