Swedbank och Sparbankerna 2014-04-20 | 08:16 | Skriv ut | Stäng

Fond

Namn +/- % Kurs Kategori Datum
Nordea Sverigefond 0,22 958,53 Sverige 2014-04-17

Utveckling

Avkastningsdiagram
Nordea Sverigefond
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 956,45 0,22
1 vecka 969,22 -1,10
1 månad 929,55 3,12
3 månader 928,59 3,22
6 månader 881,82 8,70
Årsskiftet 912,12 5,09
1 år 771,70 24,21
3 år 773,75 23,88
5 år 487,56 96,60
10 år 394,11 143,22

Rating

Riskklass 6 Standardavvikelse 16,63%
Kostnad 3    
Avkastning 2    
Rating (2    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Ränta<1år 2,63
Aktier 97,37
Ränta>1år -
Övrigt 0,00

Geografisk fördelning

Pajdiagram regioner
Sverige 83,22
Västeuropa exkl Sverige 16,78
Övrigt -
 

Kort information om fonden

Nordea Sverigefond är en aktiefond som placerar på den svenska aktiemarknaden och då huvudsakligen i storföretag med en internationell inriktning. Fonden får förutom att placera i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper placera upp till 10 procent i fondandelar. Fonden får även placera i derivatinstrument inom ramen för placeringsinriktning.

Övrig information

Fondinformation

Fondbolag Nordea
Fondens startdatum 1978-01-01
Legalt säte SE
PPM kod 254185
ISIN SE0000427726
Fondförmögenhet 10187,72 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Nej
Individuellt pensionssparande (IPS) Nej
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Ja
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Nej
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 1,41%
Norman-
belopp
12 152
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 1
Affärsdag sälj 1
Bryttid 16:30
Syns på fondkontot 3
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 2
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

TeliaSonera AB 8,38%
Sandvik AB 8,02%
Volvo Group 6,28%
Autoliv, Inc. DR 6,27%
Millicom International Cellular SA DR 5,03%
Stora Enso Oyj 4,92%
Elekta AB 4,40%
Alfa Laval AB 4,35%
ABB, Ltd. 4,31%
Nordea Bank AB 4,05%

3 största branscher

Industri 34,86%
Kommunikation 18,13%
Konsument, cyklisk 15,11%

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.