Swedbank och Sparbankerna 2019-12-06 | 15:10 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Sparinvest SICAV Global Value EUR R 0,37 3104,78 Global, flexibel 2019-12-04

Utveckling

Avkastningsdiagram
Sparinvest SICAV Global Value EUR R
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs(EUR) +/- % (EUR) Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 292,59 0,69 3093,27 0,37
1 vecka 298,56 -1,33 3148,29 -1,38
1 månad 292,79 0,62 3131,60 -0,86
3 månader 275,93 6,77 2966,23 4,67
6 månader 267,58 10,10 2844,26 9,16
Årsskiftet 249,13 18,25 2524,92 22,97
1 år 270,32 8,98 2763,74 12,34
3 år 247,67 18,95 2428,85 27,83
5 år 200,02 47,29 1857,28 67,17
10 år 131,35 124,29 1359,40 128,39

Rating

Riskklass 6 Standardavvikelse 15,02%
Kostnad 3    
Avkastning 2    
Rating (3    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 2,57
Aktier 97,43
Lång ränta
Övrigt 0,00

Geografisk fördelning

Pajdiagram regioner
Nordamerika 58,47
Västeuropa exkl Sverige 27,04
Japan 12,58
Övrigt 1,91
 

Kort information om fonden

Fonden investerar i amerikanska, europeiska, japanska, australiensiska och övriga asiatiska aktier. Fonden kan i mindre utsträckning investera även i andra värdepapper. Aktieurvalet sker på basis av det s.k. värdekonceptet, d.v.s. att efter en genomgripande analys av tillgänglig offentlig information, väljs de aktier vars marknadspris ligger betydligt under deras reella värde. Fonden arbetar med en bredare säkerhetsmarginal och lägre risk än marknaden generellt sett och är fokuserad på att bibehålla investerat kapital.

Övrig information

Fondinformation

Fondbolag Sparinvest
Fondens startdatum 2001-12-14
Legalt säte LU
PPM kod -
ISIN LU0138501191
Fondförmögenhet 2220,84 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Nej
Individuellt pensionssparande (IPS) Nej
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Ja
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 1,50%
Norman-
belopp
16 916
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 1
Affärsdag sälj 1
Bryttid 16:30
Syns på fondkontot 3
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 4
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

The Travelers Companies Inc 2,96%
JPMorgan Chase & Co 2,69%
PulteGroup Inc 2,65%
Regions Financial Corp 2,61%
Procter & Gamble Co 2,55%
Oracle Corp 2,55%
Intel Corp 2,36%
Johnson & Johnson 2,21%
Citigroup Inc 2,08%
Discover Financial Services 2,02%

3 största branscher

Finans 21,90%
Teknik 18,40%
Konsument, cyklisk 15,36%

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.