Swedbank och Sparbankerna 2019-12-06 | 15:10 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Schroder ISF Jpn Opports A Acc JPY 0,62 165,08 Japan, flexibel storlek bolag 2019-12-05

Utveckling

Avkastningsdiagram
Schroder ISF Jpn Opports A Acc JPY
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs(JPY) +/- % (JPY) Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 1878,23 0,67 164,07 0,62
1 vecka 1875,92 0,79 163,85 0,75
1 månad 1837,18 2,92 162,53 1,57
3 månader 1617,73 16,88 146,41 12,76
6 månader 1645,13 14,93 143,62 14,94
Årsskiftet 1645,79 14,89 132,99 24,13
1 år 1824,43 3,64 144,89 13,93
3 år 1650,26 14,58 132,11 24,96
5 år 1507,50 25,43 93,87 75,86
10 år 727,91 159,76 56,25 193,47

Rating

Riskklass 6 Standardavvikelse 12,85%
Kostnad 3    
Avkastning 2    
Rating (2    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 27,24
Aktier 72,76
Lång ränta
Övrigt 0,00

Geografisk fördelning

Pajdiagram regioner
Japan 100,00
Övrigt
 

Kort information om fonden

Minst två tredjedelar av fonden (exklusive kontanta medel) kommer att investeras i aktier i japanska företag. Fonden har som mål att identifiera och investera i väsentligt undervärderade aktier genom att uppskatta aktiernas verkliga värde baserat på vinstutsikter på medellång till lång sikt samt kvaliteten på vinster och företagsledning. Den kommer att inneha positionen under en lång tid tills marknaden återspeglar aktiens värde. Fonden har en långsiktig inriktning mot mindre företag, men ingen inriktning mot någon viss bransch.

Övrig information

Fondinformation

Fondbolag Schroder
Fondens startdatum 2006-12-01
Legalt säte LU
PPM kod -
ISIN LU0270818197
Fondförmögenhet 8264,18 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Nej
Individuellt pensionssparande (IPS) Nej
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 1,50%
Norman-
belopp
15 575
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 1
Affärsdag sälj 1
Bryttid 16:30
Syns på fondkontot 3
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 4
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

ORIX Corp 4,46%
ITOCHU Corp 4,42%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,70%
C. Uyemura & Co Ltd 3,11%
Toyota Industries Corp 3,03%
Central Japan Railway Co 2,80%
Okinawa Cellular Telephone Co 2,79%
TDK Corp 2,65%
Brother Industries Ltd 2,61%
Tokio Marine Holdings Inc 2,22%

3 största branscher

Industri 25,37%
Konsument, cyklisk 21,21%
Finans 13,33%

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.