Swedbank och Sparbankerna 2019-09-22 | 02:50 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf USD 1,16 150,69 Tillväxtmarknader, små-/medelstora bolag 2019-09-20

Utveckling

Avkastningsdiagram
JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf USD
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs(USD) +/- % (USD) Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 15,37 0,85 148,97 1,16
1 vecka 15,46 0,26 148,47 1,50
1 månad 14,74 5,16 143,05 5,34
3 månader 15,85 -2,21 149,30 0,93
6 månader 15,57 -0,45 143,00 5,38
Årsskiftet 14,33 8,16 127,05 18,61
1 år 14,58 6,31 128,03 17,70
3 år 12,99 19,32 111,41 35,26
5 år 12,26 26,43 87,72 71,79
10 år 7,97 94,48 54,61 175,95

Rating

Riskklass 5 Standardavvikelse 11,01%
Kostnad 3    
Avkastning 2    
Rating (4    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 4,95
Aktier 94,37
Lång ränta 0,67
Övrigt 0,00

Geografisk fördelning

Pajdiagram regioner
Asien exkl Japan 59,97
Afrika och Mellanöstern 15,35
Latinamerika 11,99
Övrigt 12,69
 

Kort information om fonden

Fondens mål är att skapa långsiktig kapitaltillväxt genom att främst investera i mindre bolag på tillväxtmarknader. Minst 67% av delfondens tillgångar (exklusive likvida medel) investeras i aktier i små bolag som har sin hemvist eller bedriver större delen av sin ekonomiska verksamhet i ett tillväxtmarknadsland.

Övrig information

Fondinformation

Fondbolag JP Morgan
Fondens startdatum 2007-11-15
Legalt säte LU
PPM kod -
ISIN LU0318931358
Fondförmögenhet 12760,59 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Nej
Individuellt pensionssparande (IPS) Nej
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 1,50%
Norman-
belopp
15 098
Resultatbaserad avgift * 10,00%
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
* Resultatbaserad avgift: 10,00% av överavkastning jämfört med fondens jämförelseindex.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 1
Affärsdag sälj 1
Bryttid 16:30
Syns på fondkontot 3
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 4
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 2,83%
Clicks Group Ltd 2,73%
Vanguard International Semiconductor Corp 2,34%
Advantech Co Ltd 2,11%
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC 2,08%
Zhejiang Supor Co Ltd 1,94%
Kimberly - Clark de Mexico SAB de CV Class A 1,90%
NCsoft Corp 1,89%
Hanon Systems 1,83%
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR 1,77%

3 största branscher

Konsument, cyklisk 23,95%
Konsument, stabil 21,34%
Finans 20,65%

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.