Swedbank och Sparbankerna 2019-11-19 | 02:10 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Norron Target R -0,18 134,46 Hedgefond, multi-strategi 2019-11-18

Utveckling

Avkastningsdiagram
Norron Target R
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 134,70 -0,18
1 vecka 135,56 -0,81
1 månad 131,89 1,95
3 månader 129,78 3,61
6 månader 134,94 -0,36
Årsskiftet 130,43 3,09
1 år 133,78 0,51
3 år 130,06 3,38
5 år 122,05 10,17
10 år

Rating

Riskklass 4 Standardavvikelse 4,49%
Kostnad 2    
Avkastning 2    
Rating      
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 57,76
Aktier 25,49
Lång ränta 12,85
Övrigt 3,89

Geografisk fördelning

Pajdiagram regioner
Västeuropa exkl Sverige 48,02
Sverige 47,50
Nordamerika 4,49
Övrigt -0,01
 

Kort information om fonden

Fonden identifierar och investerar i ett antal större nordiska börsbolag. Innehaven skyddas i varierande proportion med indexterminer, indexderivat samt korta positioner i utvalda enskilda aktier. Urvalsprocessen är stringent. Netto- och bruttoexponeringen varierar i hög grad och är bland annat en konsekvens av förvaltarnas bedömning kring marknadsriktning, volatilitet samt så kallad alpha-trend. En hög, men varierande andel av fondens medel investeras i olika räntebärande instrument. Inom denna delstrategi kan vi investera såväl i statspapper som i företagskrediter. Löptiden på dessa investeringar kan varieras beroende på förvaltarens uppfattning om riktningen på marknadsräntorna. Löptiden kan sammantaget var såväl positiv som negativ.

Övrig information

Fondinformation

Fondbolag Norron
Fondens startdatum 2011-02-01
Legalt säte LU
PPM kod -
ISIN LU0580531472
Fondförmögenhet 4522,72 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Ja
Individuellt pensionssparande (IPS) Nej
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 1,00%
Norman-
belopp
14 298
Resultatbaserad avgift * 20,00%
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
* Resultatbaserad avgift: 20,00% av överavkastning jämfört med fondens jämförelseindex.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 1
Affärsdag sälj 1
Bryttid 16:30
Syns på fondkontot 3
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 4
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

Future on NASDAQ OMX Stockholm 30 PR SEK Nov19 5,17%
Future on NASDAQ OMX Stockholm 30 PR SEK Nov19 4,01%
Ocean Yield ASA 2,81%
Norron Alpha RC SEK 2,58%
Norron Active RC SEK 2,49%
Volati AB Participating Preferred 2,34%
Atlantic Sapphire AS Ordinary Shares 2,12%
Vaccibody As 2,11%
Future on OSE OBX Indeks Oct19 1,91%
Cibus Nordic Real Estate AB 1,67%

3 största branscher

Industri 22,71%
Teknik 14,31%
Finans 14,11%

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.