Swedbank och Sparbankerna 2019-07-21 | 05:33 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Norron Target R 0,03 133,19 Hedgefond, multi-strategi 2019-07-19

Utveckling

Avkastningsdiagram
Norron Target R
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 133,15 0,03
1 vecka 134,33 -0,85
1 månad 133,60 -0,31
3 månader 136,39 -2,35
6 månader 132,32 0,66
Årsskiftet 130,43 2,12
1 år 137,76 -3,32
3 år 124,48 7,00
5 år 125,67 5,98
10 år

Rating

Riskklass 4 Standardavvikelse 4,71%
Kostnad 2    
Avkastning 2    
Rating      
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 60,32
Aktier 26,21
Lång ränta 9,84
Övrigt 3,63

Geografisk fördelning

Pajdiagram regioner
Sverige 49,80
Västeuropa exkl Sverige 46,14
Nordamerika 4,06
Övrigt 0,00
 

Kort information om fonden

Fonden identifierar och investerar i ett antal större nordiska börsbolag. Innehaven skyddas i varierande proportion med indexterminer, indexderivat samt korta positioner i utvalda enskilda aktier. Urvalsprocessen är stringent. Netto- och bruttoexponeringen varierar i hög grad och är bland annat en konsekvens av förvaltarnas bedömning kring marknadsriktning, volatilitet samt så kallad alpha-trend. En hög, men varierande andel av fondens medel investeras i olika räntebärande instrument. Inom denna delstrategi kan vi investera såväl i statspapper som i företagskrediter. Löptiden på dessa investeringar kan varieras beroende på förvaltarens uppfattning om riktningen på marknadsräntorna. Löptiden kan sammantaget var såväl positiv som negativ.

Övrig information

Fondinformation

Fondbolag Norron
Fondens startdatum 2011-02-01
Legalt säte LU
PPM kod -
ISIN LU0580531472
Fondförmögenhet 5669,63 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Ja
Individuellt pensionssparande (IPS) Nej
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 1,00%
Norman-
belopp
14 298
Resultatbaserad avgift * 20,00%
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
* Resultatbaserad avgift: 20,00% av överavkastning jämfört med fondens jämförelseindex.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 1
Affärsdag sälj 1
Bryttid 16:30
Syns på fondkontot 3
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 4
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

Norron Active RC SEK 4,99%
Ocean Yield ASA 2,61%
Volati AB Participating Preferred 2,40%
Omx Stockholm 30 Index Fut 07/19 Omx 2,31%
NGPL TexOk Natural Gas (Platts Gas Daily/Platts IFERC) Index June19 2,30%
IAR Systems Group AB B 2,20%
Norron Alpha RC SEK 2,11%
Omx Stockholm 30 Index Fut 07/19 Omx 1,97%
Atlantic Sapphire AS Ordinary Shares 1,96%
Aker ASA A 1,71%

3 största branscher

Industri 24,93%
Finans 15,44%
Teknik 15,32%

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.