Swedbank och Sparbankerna 2019-03-25 | 21:56 | Skriv ut | Stäng

Fond

Namn +/- % Kurs Kategori Datum
Franklin US Government A(acc)USD 1,44 103,75 Ränte - dollar obligationer, statliga 2019-03-22

Utveckling

Avkastningsdiagram
Franklin US Government A(acc)USD
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs(USD) +/- % (USD) Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 11,14 0,18 102,27 1,44
1 vecka 11,10 0,54 102,58 1,14
1 månad 11,07 0,81 103,62 0,12
3 månader 10,94 2,01 98,42 5,41
6 månader 10,84 2,95 95,23 8,94
Årsskiftet 10,98 1,64 97,35 6,58
1 år 10,86 2,76 89,57 15,82
3 år 11,05 1,00 90,86 14,19
5 år 10,67 4,59 68,70 51,03
10 år

Rating

Riskklass 2 Standardavvikelse 9,75%
Kostnad 2    
Avkastning 2    
Rating (2    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 3,68
Aktier
Lång ränta 96,32
Övrigt 0,00

Geografisk fördelning

 

Kort information om fonden

Fonden investerar i USA i obligationer utfärdade eller garanterade av staten.

Övrig information

Fondinformation

Fondbolag Franklin Templeton
Fondens startdatum 2010-09-30
Legalt säte LU
PPM kod -
ISIN LU0543330301
Fondförmögenhet 5885,37 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Ja
Individuellt pensionssparande (IPS) Nej
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 0,95%
Norman-
belopp
8 415
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 1
Affärsdag sälj 1
Bryttid 16:30
Syns på fondkontot 3
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 6
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

Government National Mortgage Association 3.5% 13,73%
Government National Mortgage Association 3.5% 9,73%
Government National Mortgage Association 4% 4,44%
Government National Mortgage Association 3.5% 3,07%
Government National Mortgage Association 3.5% 2,69%
Federal Home Loan Banks 0% 2,58%
Government National Mortgage Association 3.5% 2,54%
Government National Mortgage Association 4.5% 1,96%
Government National Mortgage Association 4% 1,57%
Government National Mortgage Association 3% 1,57%

3 största branscher

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.