Swedbank och Sparbankerna 2019-07-21 | 05:33 | Skriv ut | Stäng

Fond

Namn +/- % Kurs Kategori Datum
Franklin US Government A(acc)USD -0,03 106,73 Ränte - dollar obligationer, statliga 2019-07-18

Utveckling

Avkastningsdiagram
Franklin US Government A(acc)USD
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs(USD) +/- % (USD) Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 11,40 0,09 106,76 -0,03
1 vecka 11,37 0,35 106,77 -0,04
1 månad 11,34 0,62 108,04 -1,22
3 månader 11,13 2,52 103,54 3,08
6 månader 11,00 3,73 99,06 7,74
Årsskiftet 10,98 3,92 97,35 9,64
1 år 10,89 4,78 96,51 10,59
3 år 11,14 2,42 95,36 11,92
5 år 10,79 5,75 73,87 44,49
10 år

Rating

Riskklass 2 Standardavvikelse 8,94%
Kostnad 2    
Avkastning 2    
Rating (2    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 5,43
Aktier
Lång ränta 94,57
Övrigt 0,00

Geografisk fördelning

 

Kort information om fonden

Fonden investerar i USA i obligationer utfärdade eller garanterade av staten.

Övrig information

Fondinformation

Fondbolag Franklin Templeton
Fondens startdatum 2010-09-30
Legalt säte LU
PPM kod -
ISIN LU0543330301
Fondförmögenhet 6894,10 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Ja
Individuellt pensionssparande (IPS) Nej
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 0,95%
Norman-
belopp
8 415
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 1
Affärsdag sälj 1
Bryttid 16:30
Syns på fondkontot 3
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 6
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

Government National Mortgage Association 3.5% 11,53%
Government National Mortgage Association 3.5% 8,17%
Federal Home Loan Banks 0% 4,93%
Government National Mortgage Association 4% 4,93%
Government National Mortgage Association 3% 4,26%
Government National Mortgage Association 3% 3,30%
Government National Mortgage Association 3.5% 2,56%
Government National Mortgage Association 3.5% 2,26%
Government National Mortgage Association 3.5% 2,13%
Government National Mortgage Association 3% 2,04%

3 största branscher

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.