Swedbank och Sparbankerna 2019-09-21 | 03:37 | Skriv ut | Stäng

Fond

Namn +/- % Kurs Kategori Datum
Franklin US Government A(acc)USD -0,01 111,46 Ränte - dollar obligationer, statliga 2019-09-19

Utveckling

Avkastningsdiagram
Franklin US Government A(acc)USD
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs(USD) +/- % (USD) Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 11,49 0,09 111,47 -0,01
1 vecka 11,50 0,00 111,13 0,29
1 månad 11,47 0,26 110,88 0,52
3 månader 11,36 1,23 108,20 3,01
6 månader 11,11 3,51 102,25 9,01
Årsskiftet 10,98 4,74 97,35 14,49
1 år 10,84 6,09 96,28 15,76
3 år 11,16 3,05 95,36 16,88
5 år 10,81 6,38 77,34 44,11
10 år

Rating

Riskklass 2 Standardavvikelse 9,29%
Kostnad 2    
Avkastning 2    
Rating (2    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 7,27
Aktier
Lång ränta 92,73
Övrigt 0,00

Geografisk fördelning

 

Kort information om fonden

Fonden investerar i USA i obligationer utfärdade eller garanterade av staten.

Övrig information

Fondinformation

Fondbolag Franklin Templeton
Fondens startdatum 2010-09-30
Legalt säte LU
PPM kod -
ISIN LU0543330301
Fondförmögenhet 7915,28 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Ja
Individuellt pensionssparande (IPS) Nej
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 0,95%
Norman-
belopp
8 415
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 1
Affärsdag sälj 1
Bryttid 16:30
Syns på fondkontot 3
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 6
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

Government National Mortgage Association 3.5% 10,34%
Government National Mortgage Association 3.5% 7,32%
Federal Home Loan Banks 0% 6,65%
Government National Mortgage Association 3.5% 6,63%
Government National Mortgage Association 4% 4,53%
Government National Mortgage Association 3% 3,90%
Government National Mortgage Association 3% 3,20%
Government National Mortgage Association 3.5% 3,09%
Government National Mortgage Association 3% 2,98%
Government National Mortgage Association 3.5% 2,06%

3 största branscher

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.