Swedbank och Sparbankerna 2019-05-19 | 13:32 | Skriv ut | Stäng

Fond

Namn +/- % Kurs Kategori Datum
Franklin US Government A(acc)USD -0,09 107,78 Ränte - dollar obligationer, statliga 2019-05-16

Utveckling

Avkastningsdiagram
Franklin US Government A(acc)USD
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs(USD) +/- % (USD) Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 11,23 -0,18 107,87 -0,09
1 vecka 11,20 0,09 108,01 -0,21
1 månad 11,13 0,72 102,98 4,66
3 månader 11,06 1,36 102,75 4,90
6 månader 10,82 3,60 97,58 10,46
Årsskiftet 10,98 2,09 97,35 10,72
1 år 10,79 3,89 94,12 14,51
3 år 11,10 0,99 91,43 17,89
5 år 10,77 4,09 70,75 52,34
10 år

Rating

Riskklass 2 Standardavvikelse 9,17%
Kostnad 2    
Avkastning 2    
Rating (2    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 2,47
Aktier
Lång ränta 97,53
Övrigt 0,00

Geografisk fördelning

 

Kort information om fonden

Fonden investerar i USA i obligationer utfärdade eller garanterade av staten.

Övrig information

Fondinformation

Fondbolag Franklin Templeton
Fondens startdatum 2010-09-30
Legalt säte LU
PPM kod -
ISIN LU0543330301
Fondförmögenhet 6473,75 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Ja
Individuellt pensionssparande (IPS) Nej
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 0,95%
Norman-
belopp
8 415
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 1
Affärsdag sälj 1
Bryttid 16:30
Syns på fondkontot 3
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 6
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

Government National Mortgage Association 3.5% 12,74%
Government National Mortgage Association 3.5% 9,02%
Government National Mortgage Association 3% 4,57%
Government National Mortgage Association 4% 4,12%
Government National Mortgage Association 3.5% 2,85%
Government National Mortgage Association 3.5% 2,49%
Government National Mortgage Association 3.5% 2,35%
Federal Home Loan Banks 0% 1,85%
Government National Mortgage Association 4.5% 1,79%
Government National Mortgage Association 3% 1,45%

3 största branscher

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.