Swedbank och Sparbankerna 2019-11-18 | 18:48 | Skriv ut | Stäng

Fond

Namn +/- % Kurs Kategori Datum
Templeton Frontier Markets A(acc)USD -0,61 170,22 Tillväxtmarknader, nya 2019-11-15

Utveckling

Avkastningsdiagram
Templeton Frontier Markets A(acc)USD
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs(USD) +/- % (USD) Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 17,63 0,23 171,27 -0,61
1 vecka 17,71 -0,23 171,86 -0,95
1 månad 17,33 1,96 169,76 0,27
3 månader 17,71 -0,23 170,75 -0,31
6 månader 17,80 -0,73 170,98 -0,45
Årsskiftet 16,82 5,05 149,12 14,15
1 år 17,11 3,27 154,97 9,84
3 år 17,01 3,88 156,27 8,92
5 år 19,79 -10,71 146,65 16,07
10 år 14,78 19,55 101,14 68,30

Rating

Riskklass 5 Standardavvikelse 11,27%
Kostnad 5    
Avkastning 2    
Rating (3    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 1,29
Aktier 98,34
Lång ränta
Övrigt 0,37

Geografisk fördelning

Pajdiagram regioner
Afrika och Mellanöstern 44,76
Asien exkl Japan 37,92
Latinamerika 15,17
Övrigt 2,15
 

Kort information om fonden

Templeton Frontier Markets Fund ("fonden") syftar till att öka värdet på sina investeringar på medellång och lång sikt. Fonden investerar främst i aktierelaterade värdepapper emitterade av företag av alla storlekar som ligger i,, eller har betydande verksamhet på, gränsmarknader.

Övrig information

Fondinformation

Fondbolag Franklin Templeton
Fondens startdatum 2008-10-14
Legalt säte LU
PPM kod -
ISIN LU0390136736
Fondförmögenhet 5177,43 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Nej
Individuellt pensionssparande (IPS) Nej
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 2,10%
Norman-
belopp
21 149
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 1
Affärsdag sälj 1
Bryttid 16:30
Syns på fondkontot 3
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 6
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

National Bank of Kuwait SAK 7,02%
BanColombia SA ADR 3,88%
BDO Unibank Inc 3,88%
HumanSoft Holding Co KSCC 3,15%
Metropolitan Bank & Trust Company 3,10%
KCB Group Ltd 2,77%
Banco Davivienda SA Participating Preferred 2,77%
Robinsons Retail Holdings Inc 2,67%
Commercial International Bank (Egypt) SAE 2,59%
Puregold Price Club Inc 2,52%

3 största branscher

Finans 48,92%
Konsument, stabil 12,87%
Industri 12,18%

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.