Swedbank och Sparbankerna 2019-12-06 | 15:08 | Skriv ut | Stäng

Fond

Namn +/- % Kurs Kategori Datum
Aktie-Ansvar Multistrategi -0,25 109,74 Hedgefond, multi-strategi 2019-12-04

Utveckling

Avkastningsdiagram
Aktie-Ansvar Multistrategi
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 110,01 -0,25
1 vecka 110,30 -0,51
1 månad 109,72 0,02
3 månader 111,39 -1,48
6 månader 110,37 -0,57
Årsskiftet 110,23 -0,44
1 år 110,21 -0,43
3 år 108,27 1,36
5 år 106,22 3,31
10 år

Rating

Riskklass 3 Standardavvikelse 2,73%
Kostnad 4    
Avkastning 2    
Rating      
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 41,85
Aktier 9,41
Lång ränta 47,57
Övrigt 1,17

Geografisk fördelning

Pajdiagram regioner
Sverige 100,00
Övrigt
 

Kort information om fonden

Aktie-Ansvar Multistrategi är en dagligt handlad multistrategifond, så kallad fond-i-fond, som investerar i andra hedgefonder och fonder inom Aktie-Ansvar. De ingående hedgefonderna förvaltas av olika förvaltningsteam med olika förvaltningsstrategier. Syftet är att erbjuda ett konkurrenskraftigt investeringsalternativ för de som söker en effektiv riskspridning mellan olika hedgefonder. Enskilda hedgefonder kan under vissa perioder ge en svag eller ibland negativ värdeutveckling. Genom att fördela kapitalet på flera olika hedgefonder kan riskerna spridas så att den riskjusterade avkastningen blir bättre än i en enskild hedgefond. Viktigt vid all riskspridning är att fördela kapitalet mellan olika hedgefonder som samvarierar (korrelerar) så lite med varandra som möjligt. Målet för fonden är att över tid ge en positiv avkastning som inte förväntas korrelera med de traditionella tillgång...

Övrig information

Fondinformation

Fondbolag Aktie-Ansvar
Fondens startdatum 2010-10-01
Legalt säte SE
PPM kod -
ISIN SE0003428143
Fondförmögenhet 214,44 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Ja
Individuellt pensionssparande (IPS) Nej
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 1,56%
Norman-
belopp
16 712
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 1
Affärsdag sälj 1
Bryttid 16:30
Syns på fondkontot 3
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 4
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

Aktie-Ansvar Kvanthedge 37,00%
Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge 36,94%
Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv 23,92%
Aktie-Ansvar Avkastningsfond 1,85%

3 största branscher

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.