Swedbank och Sparbankerna 2019-07-21 | 05:33 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Swedbank Robur Småbolagsfond Global 1,32 106,30 Global, småbolag 2019-07-19

Utveckling

Avkastningsdiagram
Swedbank Robur Småbolagsfond Global
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 104,92 1,32
1 vecka 106,36 -0,06
1 månad 106,69 -0,37
3 månader 103,33 2,87
6 månader 90,94 16,89
Årsskiftet 83,58 27,18
1 år 102,53 3,68
3 år 68,61 54,93
5 år 57,49 84,90
10 år 35,54 199,06

Rating

Riskklass 5 Standardavvikelse 15,18%
Kostnad 3    
Avkastning 3    
Rating      
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta
Aktier 100,00
Lång ränta
Övrigt 0,00

Geografisk fördelning

Pajdiagram regioner
Nordamerika 60,90
Västeuropa exkl Sverige 30,43
Japan 5,22
Övrigt 3,45
 

Kort information om fonden

Fonden placerar globalt i aktier, huvudsakligen i små och medelstora företag inom olika branscher. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning, utan vinster återinvesteras i fonden.

Övrig information

Fondinformation

Fondbolag Swedbank Robur
Fondens startdatum 1984-11-21
Legalt säte SE
PPM kod -
ISIN SE0000539439
Fondförmögenhet 6295,36 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Nej
Individuellt pensionssparande (IPS) Ja
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 1,25%
Norman-
belopp
10 796
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 0
Affärsdag sälj 0
Bryttid 16:00
Syns på fondkontot 1
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 1
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

Upland Software Inc 5,55%
IMCD NV 4,40%
Sanne Group PLC 3,60%
Pool Corp 3,59%
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 3,57%
Watsco Inc 3,40%
Diploma PLC 3,37%
Service Corp International 3,32%
Solutions 30 SE 3,15%
Envestnet Inc 3,03%

3 största branscher

Teknik 33,76%
Finans 15,35%
Industri 14,96%

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.