Swedbank och Sparbankerna 2019-11-18 | 18:48 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Swedbank Robur Småbolagsfond Glb A SEK 0,13 109,08 Global, småbolag 2019-11-15

Utveckling

Avkastningsdiagram
Swedbank Robur Småbolagsfond Glb A SEK
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 108,94 0,13
1 vecka 108,54 0,50
1 månad 108,01 0,99
3 månader 101,75 7,20
6 månader 105,75 3,15
Årsskiftet 83,58 30,51
1 år 91,24 19,55
3 år 72,11 51,27
5 år 60,57 80,09
10 år 36,39 199,71

Rating

Riskklass 5 Standardavvikelse 15,16%
Kostnad 3    
Avkastning 3    
Rating      
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 1,14
Aktier 98,86
Lång ränta
Övrigt 0,00

Geografisk fördelning

Pajdiagram regioner
Nordamerika 60,99
Västeuropa exkl Sverige 30,80
Japan 5,97
Övrigt 2,24
 

Kort information om fonden

Fonden placerar globalt i aktier, huvudsakligen i små och medelstora företag inom olika branscher. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning, utan vinster återinvesteras i fonden.

Fondinformation

Fondbolag Swedbank Robur
Fondens startdatum 1984-11-21
Legalt säte SE
PPM kod -
ISIN SE0000539439
Fondförmögenhet 6516,21 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Nej
Individuellt pensionssparande (IPS) Ja
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 1,25%
Norman-
belopp
10 796
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 0
Affärsdag sälj 0
Bryttid 16:00
Syns på fondkontot 1
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 1
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

Upland Software Inc 4,13%
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 4,12%
Diploma PLC 4,04%
Pool Corp 4,02%
IMCD NV 3,99%
Watsco Inc 3,65%
Service Corp International 3,61%
Solutions 30 SE 3,56%
The Descartes Systems Group Inc 3,35%
FinecoBank SpA 2,78%

3 största branscher

Teknik 32,12%
Industri 20,88%
Finans 12,98%

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.