Swedbank och Sparbankerna 2019-03-25 | 21:57 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Swedbank Robur Småbolagsfond Global -2,05 98,67 Global, småbolag 2019-03-25

Utveckling

Avkastningsdiagram
Swedbank Robur Småbolagsfond Global
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 100,73 -2,05
1 vecka 100,74 -2,05
1 månad 100,76 -2,07
3 månader 83,57 18,07
6 månader 103,17 -4,36
Årsskiftet 83,58 18,05
1 år 90,03 9,60
3 år 65,01 51,78
5 år 50,69 94,65
10 år 30,49 223,60

Rating

Riskklass 5 Standardavvikelse 14,62%
Kostnad 3    
Avkastning 3    
Rating      
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta
Aktier 100,00
Lång ränta
Övrigt 0,00

Geografisk fördelning

Pajdiagram regioner
Nordamerika 59,24
Västeuropa exkl Sverige 33,30
Japan 5,35
Övrigt 2,11
 

Kort information om fonden

Fonden placerar globalt i aktier, huvudsakligen i små och medelstora företag inom olika branscher. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning, utan vinster återinvesteras i fonden.

Fondinformation

Fondbolag Swedbank Robur
Fondens startdatum 1984-11-21
Legalt säte SE
PPM kod -
ISIN SE0000539439
Fondförmögenhet 5468,64 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Nej
Individuellt pensionssparande (IPS) Ja
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 1,25%
Norman-
belopp
10 796
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 0
Affärsdag sälj 0
Bryttid 16:00
Syns på fondkontot 1
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 1
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

IMCD NV 4,33%
Upland Software Inc 3,88%
Solutions 30 SE 3,60%
Service Corp International 3,55%
Watsco Inc 3,49%
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 3,47%
Diploma PLC 3,29%
Pool Corp 3,27%
AMN Healthcare Services Inc 3,22%
Bank OZK 3,01%

3 största branscher

Teknik 26,46%
Finans 19,95%
Industri 13,64%

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.