Swedbank och Sparbankerna 2019-03-25 | 21:56 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Swedbank Robur Sverigefond -0,97 464,57 Sverige 2019-03-25

Utveckling

Avkastningsdiagram
Swedbank Robur Sverigefond
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 469,14 -0,97
1 vecka 476,70 -2,54
1 månad 473,35 -1,85
3 månader 419,50 10,74
6 månader 504,92 -7,99
Årsskiftet 422,17 10,04
1 år 454,61 2,19
3 år 347,43 33,72
5 år 306,86 51,39
10 år 127,95 263,08

Rating

Riskklass 5 Standardavvikelse 12,52%
Kostnad 3    
Avkastning 2    
Rating (3    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 9,13
Aktier 90,87
Lång ränta
Övrigt 0,00

Geografisk fördelning

Pajdiagram regioner
Sverige 87,04
Västeuropa exkl Sverige 12,96
Övrigt
 

Kort information om fonden

Fonden placerar i aktier huvudsakligen i stora och medelstora svenska bolag i olika branscher. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval snarare än branschval. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.

Fondinformation

Fondbolag Swedbank Robur
Fondens startdatum 2002-10-04
Legalt säte SE
PPM kod -
ISIN SE0000996233
Fondförmögenhet 13235,56 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Nej
Individuellt pensionssparande (IPS) Ja
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 1,25%
Norman-
belopp
10 796
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 0
Affärsdag sälj 0
Bryttid 16:00
Syns på fondkontot 1
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 1
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

Skandinaviska Enskilda Banken AB A 5,62%
Essity AB Class B 5,44%
Swedbank AB Class A 5,04%
Hexagon AB Class B 4,29%
Industrivarden AB C 4,13%
Atlas Copco AB A 3,80%
AstraZeneca PLC 3,15%
Kinnevik AB B 3,04%
Volvo AB B 2,79%
Skanska AB B 2,63%

3 största branscher

Industri 25,78%
Finans 22,46%
Konsument, cyklisk 14,44%

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.