Swedbank och Sparbankerna 2019-11-19 | 02:09 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Swedbank Robur Sweden High Dividend -0,29 170,63 Sverige 2019-11-18

Utveckling

Avkastningsdiagram
Swedbank Robur Sweden High Dividend
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 171,13 -0,29
1 vecka 172,76 -1,23
1 månad 169,35 0,76
3 månader 150,16 13,63
6 månader 155,16 9,97
Årsskiftet 142,78 19,51
1 år 151,26 12,81
3 år 139,10 22,67
5 år 117,65 45,03
10 år 72,03 136,89

Rating

Riskklass 5 Standardavvikelse 11,79%
Kostnad 3    
Avkastning 2    
Rating (1    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta
Aktier 100,00
Lång ränta
Övrigt 0,00

Geografisk fördelning

Pajdiagram regioner
Sverige 74,29
Västeuropa exkl Sverige 21,51
Latinamerika 4,20
Övrigt 0,00
 

Kort information om fonden

Fonden är en specialfond, vilket innebär att fonden har friare placeringsregler än traditionella värdepappersfonder. Fonden placerar i aktier i ett koncentrerat urval av stora och små svenska bolag som kan förväntas lämna en hög direktavkastning, vilket betyder att utdelningens storlek i förhållande till kursen på aktien är hög. Fonden kan även placera upp till 10 procent av tillgångarna i nordiska bolag. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval snarare än branschval. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.

Fondinformation

Fondbolag Swedbank Robur
Fondens startdatum 2007-05-15
Legalt säte SE
PPM kod -
ISIN SE0002023036
Fondförmögenhet 1513,21 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Nej
Individuellt pensionssparande (IPS) Ja
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 1,25%
Norman-
belopp
10 796
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 0
Affärsdag sälj 0
Bryttid 16:00
Syns på fondkontot 1
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 1
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

Hennes & Mauritz AB B 6,56%
Volvo AB B 6,17%
ABB Ltd 6,13%
Skandinaviska Enskilda Banken AB A 5,77%
Clas Ohlson AB 5,72%
Coor Service Management Holding AB 5,53%
Stora Enso Oyj R 5,46%
Nobia AB 5,34%
Telia Company AB 5,32%
Nordea Bank Abp 5,18%

3 största branscher

Konsument, cyklisk 31,63%
Industri 26,74%
Finans 19,41%

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.