Swedbank och Sparbankerna 2019-11-19 | 02:12 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige -0,29 145,77 Sverige, små-/medelstora bolag 2019-11-18

Utveckling

Avkastningsdiagram
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 146,20 -0,29
1 vecka 144,75 0,70
1 månad 138,35 5,36
3 månader 131,10 11,19
6 månader 135,11 7,89
Årsskiftet 110,53 31,88
1 år 119,12 22,37
3 år 97,40 49,66
5 år 65,79 121,57
10 år 33,66 333,03

Rating

Riskklass 5 Standardavvikelse 13,34%
Kostnad 3    
Avkastning 2    
Rating (3    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta
Aktier 97,99
Lång ränta
Övrigt 2,01

Geografisk fördelning

Pajdiagram regioner
Sverige 95,85
Västeuropa exkl Sverige 3,87
Nordamerika 0,28
Övrigt 0,00
 

Kort information om fonden

Fonden placerar i aktier huvudsakligen i små och medelstora svenska bolag inom olika branscher. Fonden har även möjlighet att placera 10 procent av sina tillgångar i andra nordiska länder än Sverige. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval snarare än branschval. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.

Fondinformation

Fondbolag Swedbank Robur
Fondens startdatum 1995-11-13
Legalt säte SE
PPM kod 856682
ISIN SE0000602302
Fondförmögenhet 16479,72 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Ja
Individuellt pensionssparande (IPS) Ja
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Ja
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 1,25%
Norman-
belopp
10 796
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 0
Affärsdag sälj 0
Bryttid 16:00
Syns på fondkontot 1
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 1
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

Fastighets AB Balder B 6,64%
Lifco AB Class B 5,71%
Sweco AB Class B 4,08%
Embracer Group AB Class B 3,98%
Evolution Gaming Group AB 3,91%
AF Poyry AB B 3,70%
Pandox AB B 3,14%
Loomis AB B 3,11%
Addtech AB Class B 3,03%
Addnode Group AB B 2,60%

3 största branscher

Industri 26,17%
Teknik 19,78%
Konsument, cyklisk 16,89%

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.