Swedbank och Sparbankerna 2019-11-19 | 02:13 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Swedbank Robur Småbolagsfond Norden -0,21 177,44 Norden, små-/medelstora bolag 2019-11-18

Utveckling

Avkastningsdiagram
Swedbank Robur Småbolagsfond Norden
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 177,81 -0,21
1 vecka 177,25 0,11
1 månad 167,68 5,82
3 månader 159,29 11,39
6 månader 171,15 3,68
Årsskiftet 142,62 24,41
1 år 152,89 16,06
3 år 125,10 41,84
5 år 91,89 93,10
10 år 61,79 187,15

Rating

Riskklass 5 Standardavvikelse 13,19%
Kostnad 3    
Avkastning 2    
Rating (3    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta
Aktier 97,37
Lång ränta
Övrigt 2,63

Geografisk fördelning

Pajdiagram regioner
Sverige 64,63
Västeuropa exkl Sverige 35,37
Övrigt
 

Kort information om fonden

Fonden placerar i aktier i små och medelstora nordiska bolag inom olika branscher. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.

Fondinformation

Fondbolag Swedbank Robur
Fondens startdatum 1989-04-03
Legalt säte SE
PPM kod -
ISIN SE0000537706
Fondförmögenhet 8293,20 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Ja
Individuellt pensionssparande (IPS) Ja
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Ja
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 1,25%
Norman-
belopp
10 796
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 0
Affärsdag sälj 0
Bryttid 16:00
Syns på fondkontot 1
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 1
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

Bakkafrost P/F 4,58%
Fastighets AB Balder B 4,52%
TGS-NOPEC Geophysical Co ASA 4,46%
AF Poyry AB B 3,19%
Lifco AB Class B 3,12%
Pandox AB B 3,12%
BioGaia AB Class B 3,09%
Vostok New Ventures 2,63%
Asiakastieto Group PLC 2,54%
Sweco AB Class B 2,51%

3 största branscher

Industri 24,24%
Konsument, cyklisk 19,56%
Teknik 17,04%

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.